Jungiaans instituut

Klachtenprocedure

In het geval de student een klacht met betrekking tot de opleiding heeft, kan de student contact opnemen met het Hoofd opleidingen a.i. van het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie, mw. Sandra Duvnjak MSc.

Binnen 2 weken zullen wij op de klacht reageren en binnen 6 weken wordt de klacht afgehandeld.

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de student hiervan binnen 4 weken na indiening van de klacht in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Wanneer de klacht voor de student onvoldoende wordt opgelost, kan de student contact opnemen met de directeur van het instituut, mw. Elke Buitenhuis-Geene MA. Indien de student ook daarna niet tevreden is, bestaat de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij de Raad van Advies (zie de studiegids of de pagina over de Raad van Advies op deze website). De brief kan gericht worden aan de administratie van het Jungiaans Instituut t.a.v. de Raad van Advies. Het oordeel van de Raad van Advies is voor het Jungiaans instituut- Rump Academie voor Dieptepsychologie bindend; eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard in het persoonlijk dossier van de student.