Jungiaans instituut

Klachtenprocedure

In het geval de student een klacht met betrekking tot de opleiding heeft, kan de student contact opnemen met het Hoofd opleidingen van het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie, mw. Elke Geene MA.

De klacht moet binnen 6 weken zijn afgehandeld.

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de student hiervan binnen 4 weken na indiening van de klacht in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Wanneer de klacht voor de student onvoldoende opgelost wordt, kan de student contact opnemen met de algemeen directeur van het instituut Dr. Theo Verheggen. Indien de student er geen vertrouwen meer in heeft dat zijn klacht goed afgehandeld zal worden, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Raad van Advies (zie pagina 12 van de studiegids of de pagina over de Raad van Advies op deze website). De brief kan gericht worden aan de administratie van het instituut t.a.v. Raad van Advies. Het oordeel van de Raad van Advies is voor het Jungiaans instituut- Rump Academie voor Dieptepsychologie bindend; eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard in het persoonlijk dossier van de student.