Jungiaans instituut

Collegegeld

Voor het studiejaar 2020-2021 bedraagt het collegegeld voor de opleiding Analytisch Therapeut € 3.915,-

Het collegegeld voor de post-graduate Dieptepsycholoog bedraagt voor dit studiejaar € 4025,-

Het collegegeld omvat alle colleges voor het betreffende studiejaar, het tentamen-/examengeld, syllabi en het lidmaatschap van de eigen bibliotheek.

Het bedrag is exclusief seminars/workshops, boeken, leeranalyse en scriptiebegeleiding.

In overleg kan het collegegeld ook in termijnen worden voldaan. Daarvoor zullen wel kosten in rekening worden gebracht.

 

Beurzen

Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie is een niet gesubsidieerde privé instelling, Hierdoor zijn er geen beurzen of fondsmogelijkheden voor studenten. In sommige gevallen kan wel in het kader van om- of bijscholing bij de daarvoor bestemde instanties om vergoeding van de studiekosten worden gevraagd. Mocht dit voor u van belang zijn dan is het instituut graag bereid om daaraan medewerking te verlenen.

Om de kosten voor de opleiding aftrekbaar te maken van de inkomstenbelasting adviseren wij u advies in te winnen bij uw belastingadviseur. Een overzicht van de gemaakte studiekosten wordt op verzoek jaarlijks door de administratie verzorgd.

Indien noodzakelijk kan het collegegeld vóór aanvang van een studiejaar worden geïndexeerd volgens het indexcijfer voor college­gelden van het CBS.