Jungiaans instituut

Collegegeld

Voor het studiejaar 2023-2024 bedraagt het collegegeld voor de opleiding Analytische Therapie® € 4.695,-

Het collegegeld omvat alle colleges voor het betreffende studiejaar, opdrachten en nakijkwerk, syllabi, het lidmaatschap van de eigen bibliotheek, alsook de inschrijving en helpdesk.

Het bedrag is exclusief seminars/workshops, boeken, leeranalyse en scriptiebegeleiding:

Het volgen van minimaal drie seminars per jaar is verplicht. Hiervoor krijgt de student studiepunten. Studenten van onze opleiding betalen voor een seminar het gereduceerde tarief van € 140,-.

  • Voor de scriptiebegeleiding geldt een vast bedrag van € 480,- voor het complete scriptietraject. Hiervoor krijgt de student een scriptiebegeleider vanaf het tweede studiejaar. Dit bedrag omvat € 360,- voor de eerste begeleider en € 120,- voor de tweede begeleider. De student regelt de betaling van deze kosten zelf met zijn/haar scriptiebegeleiders.

  • De kosten voor de leeranalyse moeten worden besproken met een Analytisch Leertherapeut naar keuze. Het instituut kan daarin bemiddelen. Gemiddeld kost een sessie zo’n € 80,-.

In overleg kan het collegegeld ook in termijnen worden voldaan. Daarvoor zullen wel kosten in rekening worden gebracht.

 

Beurzen

Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie is een niet gesubsidieerde privé instelling, Hierdoor zijn er geen beurzen of fondsmogelijkheden voor studenten. In sommige gevallen kan wel in het kader van om- of bijscholing bij de daarvoor bestemde instanties om vergoeding van de studiekosten worden gevraagd. Mocht dit voor u van belang zijn dan is het instituut graag bereid om daaraan medewerking te verlenen.

Om de kosten voor de opleiding aftrekbaar te maken van de inkomstenbelasting adviseren wij u advies in te winnen bij uw belastingadviseur. Een overzicht van de gemaakte studiekosten wordt op verzoek jaarlijks door de administratie verzorgd.

Indien noodzakelijk kan het collegegeld vóór aanvang van een studiejaar worden geïndexeerd volgens het indexcijfer voor college­gelden van het CBS