Jungiaans instituut

Onderwijs tijdens de coronacrisis

Onlangs heeft het kabinet besloten dat evenementen in ieder geval tot 1 september van dit jaar niet kunnen doorgaan. Ook het middelbaar en hoger onderwijs keren voorlopig nog niet terug naar klassikale bijeenkomsten.

Natuurlijk hebben wij alle begrip voor de deze maatregelen, die nodig zijn om de gezondheid van de bevolking zo goed mogelijk te waarborgen onder zeer moeilijke omstandigheden. En natuurlijk betreuren wij het tegelijkertijd dat klassikale lessen momenteel nog niet mogelijk zijn. Dat zet de binding met elkaar en de betrokkenheid bij het instituut noodgedwongen onder druk. Het is even niet anders.

Wij blijven er alles aan doen om de continuïteit van het onderwijs en van de afstudeertrajecten te garanderen. Met succes verlopen de colleges inmiddels online, en via allerlei media weten studenten elkaar én het instituut gelukkig nog steeds gemakkelijk te vinden. Zeker ook dat laatste vervult ons met trots. Omgekeerd blijft onze binding en betrokkenheid bij al onze studenten, collega’s en sympathisanten onverminderd groot.

Zo lang de uitzonderlijke maatregelen van het kabinet nodig zijn, zullen wij alle onderwijsactiviteiten, en bijvoorbeeld ook de open dagen, zo veel mogelijk online doorgang laten vinden. Ook voor aankomend studenten is die continuïteit dus gegarandeerd.

We zien er naar uit om jullie allen, zo gauw als dat mogelijk is, weer van harte te kunnen begroeten in het instituut. We wensen iedereen – en in het bijzonder degenen die op enigerlei wijze extra worden geraakt door deze crisis – veel sterkte, hoop en wijsheid toe.

 

Hartelijke groet,

Directie en Team, 22 april 2020