Jungiaans instituut

Tweejarige post-graduate

Voor psychologen: Dieptepsycholoog

 

De tweejarige post-graduate opleiding tot dieptepsycholoog voor psychologen geeft de alumni waardevolle theoretische kennis en praktische vaardigheden om de therapeutische efficiëntie te verbeteren en werkelijk in contact te kunnen zijn met de cliënt. Het is gebleken dat therapie door middel van de dieptepsychologie een blijvend werkend effect heeft. 

Als we het heden ten dage hebben over een dieptepsychologische behandeling bedoelen we daarmee de psychodynamische of psychoanalytische behandeling. Er zijn zeer veel onderzoeken gedaan naar het effect van deze  behandelingen, waaruit blijkt dat ze vaak beter scoren dan de gedragsmatige cognitieve aanpak. De American Psychological Organisation heeft daarom in 2012 de Recognition of Psychotherapy Effectiveness uitgebracht.

De huidige gedragsmatige en cognitieve aanpak heeft van de mens een robot gemaakt die “wetenschappelijk” van een afstand (objectief) bekeken wordt, om daarna ‘geschoenlepeld’ te worden in een geprotocolleerde aanpak in plaats van de aanpak af te stemmen op de cliënt. Hierdoor ligt de gerichtheid op gedachten en overtuigingen vanuit een cognitieve focus.

Doordat de dieptepsycholoog geen protocollen volgt, bestaat de mogelijkheid om interventies in te zetten die geschikt zijn voor de individuele cliënt. Een dieptepsychologische behandeling gaat uit van één sessie per week. Het is een behandelingsvorm die zich richt op het verkrijgen van inzicht in de eigen (tegenstrijdige) gevoelens en om er woorden aan te kunnen geven. Hierdoor ontstaat een verwerkelijking en acceptatie.

Inzicht in de beleving en integratie zorgt dat er beweging en verandering ontstaat en is totaal anders dan cognitief inzicht. Cognitief weten houdt niet in dat iemand zich daardoor zelf kan veranderen. Het gaat niet om het oplossen van symptomen door middel van gedragsmatige coping methoden, maar om een integratie van de spanningsvelden binnen een persoon door te werken aan de oorzaak achter de klacht. Het gaat om zelfinzicht en zelfreflectie. De cliënt krijgt hierdoor het gevoel gezien en gehoord te worden, hetgeen zeer belangrijk is voor het vertrouwen in de therapie en de herstelmogelijkheden van de cliënt.

De cliënt heeft de mogelijkheid om in alle vrijheid te praten, innerlijke beelden en gevoelens te ervaren, om zichzelf weer te gaan ontdekken met alle mogelijkheden, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt: talenten of vaardigheden. Hierdoor kan de cliënt weer aanwezig zijn in de gemeenschap, met eigenwaarde, vrijheid, evenwichtigheid in functioneren zowel intern als extern, met vertrouwen in de toekomst.

Highlights

 • Een mensgerichte individuele benadering voor een effectievere therapeutische behandeling.
 • Een therapievorm die het probleem niet afdekt, maar bij de wortel aanpakt.
 • Goed opgeleide en zeer ervaren supervisoren.
 • Kennis van de “geesteswetenschap” in de werkelijke zin van het woord.
 • Mogelijkheid om afgestudeerde masterpsychologen aan werk te helpen.
 • Economische besparing door iets langere zorg waar de cliënt/patiënt
  baat bij heeft, in plaats van de geprotocolleerde pakketten die niet
  aansluiten en mensen in een hokje stoppen.
 • Dé mogelijkheid om mensen met een posttraumatische stressstoornis PTSS te behandelen.
 • Therapeuten die zich weer bezig gaan houden met de cliënt in plaats van het invullen van allerlei formulieren.
 • 40-jarige research op het gebied van dieptepsychologie.

Collegegeld

Het collegegeld voor het studiejaar 2020-2021 bedraagt € 4025,-.

Het collegegeld omvat alle colleges voor het betreffende studie, plus het tentamen-/examengeld.
Het is exclusief seminars/workshops, boeken, leeranalyse en scriptiebegeleiding.

Voor meer informatie over betaalwijzen, zie Collegegeld.

Overzicht

De post-graduate opleiding is een deeltijdstudie van 2 dagen per week gedurende 23 weken per jaar.

De opleiding kent een theoretische en een praktische scholing in de Analytische Therapie. Daarnaast bestaat de opleiding uit een eigen leeranalyse-traject, zelfstudie en praktijkwerk met supervisie.

Verplichte StudieonderdelenStudiebelasting ZelfstandigIntervisie / SeminarsLeeranalyseScriptie
Totaal
      
534 uur714 uur200 / 60 uur30 uur560 uur2098 uur
     75 ECTS

Meld u aan voor deze opleiding via ons  aanmeldformulier.

Neem voor meer informatie contact op via info@jungiaansinstituut.nl

Verplichte studieonderdelenUrenSB
 Rump Archetypal Personality profile8460
PSATAnalytische Therapie96114
 
 • Dieptepsychologie
 • Droomanalyse
 • Werken met tekeningen
 • Het therapeutisch gesprek
 • Ontwikkeling binnen de dieptepsychologie
 • Psychoanalytische theorieën en psychodynamiek
  
 PSMP Methoden in de psychologie 6678
 
 • De therapeutische basishouding
 • Hoofdstromen psychotherapie
 • Hypnotherapie
 • Traumaverwerking
  
PSWF   Westerse filosofie en psychologie48138
 
 • Het geestelijk klimaat van de 19e eeuw
 • Het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.®
 • Synchroniciteit
  
PSRLReligie en  psychologie 4254
 
 • Religie en wetenschap
 • De geschiedenis van het vrouwelijke in het bewustzijn
 • Westerse alchemie
 • Mystagogie
  
PSITInterventietrainingen 138120
 
 • Training persoonsgerichte interventies
 • Interventie training Analytische Therapie
  
PSPC
Psychiatrie        42120
 
 • Psychodiagnostiek C.O.M.
 • Psychopathologie C.O.M.
  
PSPM
Medische pathologie
1224
 
 • Pathologie
 • Pathologie en ethiek
  
PSFM Farmacie   66
 
 • Psychofarmaca binnen de therapie
  
 Uren:534714