Jungiaans instituut

Eenjarige post-master

Voor A&O-psychologen: Organisatieadviseur Dieptepsychologie

 
 

Overzicht

Deze gloednieuwe post-master opleiding kent een theoretische en een praktische scholing in de Analytische Therapie. De student leert werken met onze unieke diagnostische instrumenten. Daarnaast bestaat de opleiding uit een eigen leeranalyse-traject, zelfstudie en praktijkwerk met supervisie.

U krijgt twee dagen per week college gedurende 24 weken.

Verplichte StudieonderdelenStudiebelasting ZelfstandigPraktijk / SupervisieLeeranalyseTotaal
     
288 uur588 uur1364 uur30 uur2226 uur
    80 ECTS

U kunt zich nu al vooraanmelden voor deze opleiding.

Neem voor meer informatie contact op via info@jungiaansinstituut.nl

Verplichte studieonderdelenUrenSB
C.A.D.T.®Competence Analysis & Development tool8442
N.C.A.®
Natuur Cultuur Analyse4842
PSATAnalytische Therapie624
 
  • Ontwikkeling binnen de dieptepsychologie
  
PSMPMethoden in de psychologie618
 
  • Hoofdstromen psychotherapie
  
PSWFWesterse filosofie en psychologie30126
 
  • Het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.®
  • Synchroniciteit
  
PSITInterventie trainingen72180
 
  • Interventie training Analytische Therapie
  
PSPCPsychiatrie30102
 
  • Psychodiagnostiek C.O.M.®
  • Psychopathologie C.O.M.®
  
PSPMMedische pathologie1224
 
  • Pathologie
  • Pathologie en ethiek
  
 

Uren:

288558

   Download het volledige Curriculum eenjarge post-master A&O.