Jungiaans instituut

Raad van Advies

 

Prof. dr. J. Bastiaans (1917-1997)

Psychiater, medeoprichter Raad van Advies

Jan Bastiaans (1917-1997) is medeoprichter van de Raad van Advies van het Jungiaans instituut - Rump Academie voor Dieptepsychologie. Hij is jarenlang verbonden geweest aan de Jelgersma kliniek in Oegstgeest en was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Bastiaans is vooral bekend geworden door zijn therapeutische behandeling met LSD van m.n. oorlogslachtoffers. In 1969 maakte hij samen met de cineast Louis van Gasteren de documentaire “Begrijpt u nu waarom ik huil?”; een verslag van een LSD-therapie van een ex-verzetsman. Vanaf de tweede helft van de jaren 70 ging hij zijn inzichten ook toepassen op slachtoffers van martelingen, incest en verkeersongevallen. Bastiaans heeft vele publicaties en boeken op zijn naam staan. Nationaal en internationaal genoot zijn werk grote belangstelling.

F.J.M. Homan

registeraccountant en zelfstandig ondernemer

Frans heeft veel ervaring in accountancy en heeft als aandachtsgebied het MKB. Binnen de raad van advies van het instituut is Frans actief op het gebied van financiële advisering.

Prof. dr. H.J. Houthoff

Medisch specialist en ondernemer

HendrikJan Houthoff (HJ, Amsterdam 1943) is gehuwd, vader en grootvader. Hij studeerde geneeskunde en vervolgens een paar jaar wiskunde. Hij deed experimenteel onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen, kreeg een prijs voor zijn proefschrift en specialiseerde zich in de klinische en experimentele pathologie. Hij was als medisch specialist en hoogleraar verbonden aan de academische ziekenhuizen en medische faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. In 1989 verliet hij de universitaire wereld en werd ondernemer. Hij richtte in 1990 Kreatech Biotechnology op, een biotech bedrijf dat medische diagnostica ontwikkelde, produceerde en vermarktte, en momenteel onderdeel vormt van Leica Biosystems. In 2011 richtte hij LinXis Pharmaceuticals op, een biotech bedrijf dat een nieuw type geneesmiddelen ontwikkelt tegen kanker en chronische ontstekingen. Hendrik Jan is met tussenpozen actief geweest als consultant, interim manager en coach, en vanaf een vroeg stadium betrokken geweest bij de opleidingen van het Jungiaans instituut. Het psychisch en lichamelijk functioneren, de relaties daartussen en het ontstaan en herstel van balansverstoringen daarbij hebben zijn bijzondere interesse.

Mw. Drs. C.C. Querido

Psychiater

Charlotte Querido, geboren te Amsterdam 12 augustus 1927, studeerde na haar gymnasium bèta aan de Rijksuniversiteit Utrecht voor arts. Daarna specialiseerde zij zich in de Sociale geneeskunde in Leiden en daarna psychiatrie aan de Universiteit Nijmegen. In 1974 startte zij als vrijgevestigd psychiater een praktijk in Apeldoorn. Methode: “on analytic lines”. Vanaf 1967 ontwikkelde zij een non-verbale groepspsychotherapie, de danstherapie.Tot die tijd was dat nog een onbekende therapievorm in Nederland en in de wereld. Doch tegelijkertijd ontwikkelde een Zwitserse cabaretière, geëmigreerd naar Amerika ook een danstherapie. In Amerika nam deze therapievorm een grote vlucht, in Nederland bleef het nog lang pionierswerk hoewel het zich in steeds grotere belangstelling mag verheugen. In 1985 ontwikkelde Charlotte een driejarige opleiding tot danstherapeut, die in 1995 werd overgenomen door de Hogeschool Enschede, Conservatorium, afd. danstherapie. Deze opleiding, die inmiddels is overgenomen door drie opvolgers trekt jaarlijks vele cursisten. Voor al haar baanbrekend werk in Nederland en daarbuiten en voor deze nieuwe vorm van therapie ontving Charlotte in 1993 een Koninklijke onderscheiding: “Officier in de orde van Oranje-Nassau”. Jarenlang heeft Charlotte met veel plezier colleges in psychiatrie aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen gegeven en mede haar cursisten kennis laten nemen van de danstherapie. Regelmatig verzorgt zij nog een workshop danstherapie voor het Instituut. Sinds 1996 is Charlotte lid van de Raad van Advies.

drs. J. Slavenburg

Cultuurhistoricus

Jacob Slavenburg werd tijdens zijn studie gegrepen door de gnosis. Hij specialiseerde zich daarin en schreef er diverse boeken en artikelen over. Tegelijkertijd vond er een sterk innerlijke ontwikkeling plaats waardoor buitenkant en binnenkant van de gnosis steeds meer samen begonnen te vallen. Samen met Willem Glaudemans vertaalde hij de spectaculaire Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Nadien schreef en schrijft hij nog diverse boeken en artikelen over mystiek, esoterie en spirituele stromingen. Als docent is hij verbonden aan diverse opleidingen.

Mevr. N. Veerman-Croiset

Vanaf mijn vijftiende heb ik incidenteel mijn paranormale begaafdheid aangewend. Sinds mijn twintigste met grote regelmaat, eerst als vervanger van mijn vader (Gerard Croiset), wanneer hij ziek was en daarna in mijn praktijk voor kinderen. In de Psychoscopische diagnostiek, (vert) het zien in lichaam en geest, gaat men er van uit dat lichaam en geest één zijn.