Jungiaans instituut

Over Ons

Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie is een privé instituut te Nijmegen. Het is opgericht in 1990 en inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende instelling. Het is het eerste en enige instituut in Nederland dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de dieptepsychologie.

Profiel

Het gedachtegoed van Freud en Jung is de basis van waaruit Prof. Dr. Harry A.J. Rump MEd de dieptepsychologie verder heeft ontwikkeld. Op basis hedendaags onderzoek wordt de theorie voortdurend verder ontwikkeld en aangevuld. Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie levert daarmee een bijzondere bijdrage aan het terrein van de dieptepsychologie.

Het instituut biedt psychotherapeutische opleidingen en trainingen vanuit de theoretische concepten van de dieptepsychologie. In de opleidingen komt een verscheidenheid aan methoden aan bod, zoals psychoanalyse, analytische psychologie en analytische therapie. Ook maakt de student kennis met onder andere de Gestalttherapie, Rogeriaanse therapie, hypnotherapie, NLP, directieve therapie, systeemtherapie en gedragstherapie.

Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie heeft zich verbonden aan een permanente dialoog tussen de verschillende psychoanalytische tradities, met respect en waardering voor de studenten in de analytische opleiding die afkomstig zijn uit verschillende disciplines. Het beschouwt studenten niet als consumenten van een theoretische opleiding, maar als individuen die een actieve rol accepteren en verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van hun therapeutische en persoonlijke ontwikkeling.

Jaarlijks verzorgt het instituut seminars en workshops. In samenwerking met de bedrijfstak Human Centred verzorgt het accreditaties voor het afnemen van en het werken met de unieke C.A.D.T.® ; R.A.P.P.® en R.A.P.P./C.A.® persoonlijkheidsprofielen. Daarnaast verzorgt het de Natuur Cultuur Analyse N.C.A.® en de N.C.A.I.® voor bedrijven.

Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie heeft een eigen therapeutisch centrum en is partner van de inter-uni.net for integrated health sciences.