Jungiaans instituut

Missie

Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie:

  • Is gericht op het ontwikkelen van de dieptepsychologie.

  • Ziet het als haar doel om therapeuten op te leiden die zijn gericht op de individuele mens.

  • Vindt dat de therapie dient aan te sluiten bij de individuele mens. Het moet niet zo zijn dat mensen moeten passen in een protocol.

  • Stelt zich ten doel om therapeuten af te leveren die de oorzaak van een klacht of van klachten opheffen, waardoor in het dagelijks functioneren weer evenwicht ontstaat.

  • Wil de therapie aan laten sluiten bij de mens in de huidige tijdgeest en maatschappelijke situatie.

  • Streeft naar het ontwikkelen van een geesteswetenschap in de juiste betekenis van het woord.