Jungiaans instituut

Onderzoek

De tweede helft van de twintigste eeuw heeft niet alleen in de objectief waarneembare wereld tot revolutionaire veranderingen geleid (technologisch, wetenschappelijk, communicatief), maar ook in de subjectieve belevingswereld (godsbesef, levensritme, normenstelsels).

De mens als individu (subjectief) versus de mens als lid van de maatschappij (objectief) geeft in ieder tijdperk aanleiding tot nieuwe spanningen en nieuwe aanpassingen: deze zijn momenteel anders dan in de tijd van Freud, Jung of welke andere periode in de beschavinggeschiedenis dan ook.

Om de rimpels van tijdgebonden fenomenen te overstijgen, moeten we op zoek naar de wortels van een bewuste beleving van het bestaan. Daar gaat het om aan de researchafdeling van het Jungiaans instituut. De wereld verandert, ons wereldbeeld en zelfbeeld veranderen, maar de zoektocht naar menselijke drijfveren in diepere delen van het bewustzijn (‘het Gedissocieerd bewustzijn’) is nog springlevend en wordt onveranderd voortgezet door mensen die naar verbanden zoeken.

Sommige mensen passen die zoektocht ook praktisch toe in een filosofische of analytische vorm van psychotherapeutische begeleiding. Anderen hebben ideeën over mens, maatschappij en bewustwording die hun vakgebied overstijgen – en zijn op zoek om die ideeën te kaderen.

 

Voor individuele projecten

Onze researchafdeling fungeert als forum en klankbord voor mensen uit uiteenlopende disciplines, die hun ideeën en onderzoek op dit gebied inhoud en vorm willen geven. Onze medewerkers kunnen mensen bijstaan in het aanscherpen van hun inhoudelijke ideeën en bijdragen aan de methodologische onderbouwing en wetenschappelijk verantwoorde vormgeving – tot en met het eindproduct: een presentatie als voordracht of publicatie.

 

Voor bedrijven en organisaties

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en consultancybedrijven kunnen met hun onderzoeksvraag ook rechtstreeks terecht bij het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie.

 

Neem voor meer informatie contact op via info@jungiaansinstituut.nl