Jungiaans instituut

Otto Rank en het geboortetrauma

7-delige online cursus met Dr. Rico Sneller


Cursusbeschrijving
Otto Rank (1884-1939) was een Oostenrijks psychoanalyticus, nauw verbonden aan Freud. Maar Rank maakte zich geleidelijk aan los van zijn leermeester. Eén van zijn meest boeiende (want omstreden) standpunten betrof het zogenaamde ‘geboortetrauma’. Rank meende dat de geboorte van een mens – waarbij iemand wordt losgekoppeld van de eigen moeder en als het ware in de lege ruimte wordt geworpen – ons allereerste en meest oorspronkelijke trauma teweegbrengt. Freud was van dit standpunt niet gecharmeerd. Hij zag hierin een aanval op zijn theorie van het Oedipuscomplex. Ondertussen verleende Ranks positie wel een meer zelfstandige status aan menselijke scheppingsdrang, kunst en cultuur. Rank vond dat deze gezien moesten worden tegen de onmiddellijke achtergrond van een geboortetrauma, waarmee ze in een soort onzichtbare competitie verkeren. De menselijke creativiteit, aldus Rank, is een ultieme menselijke poging om onsterfelijkheid te verkrijgen.

Wie deze cursus volgt, maakt kennis met de fascinerende denkwijze van Otto Rank en krijgt een nieuw beeld aangereikt van de scheppende mens en zijn/haar psychische dispositie. Ranks vele erudiete verwijzingen werpen een licht op de grote psychologische betekenis van literatuur en poëzie. Dieptepsychologische bezinning blijft onvolledig zonder grondige kennisname van het werk van Otto Rank, in het bijzonder van zijn hoofdwerk, Das Trauma der Geburt. In menig opzicht was Rank een voorloper van Jung.

Tijdstip: 7 bijeenkomsten plus schriftelijke begeleiding, dinsdagen 19-21h, najaar 2022.

Vorm: online bijeenkomsten.

Docent: dr. Rico Sneller. Betrokken bij o.a. de Mandeville Academy in Gouda en het Jungiaans Instituut en als gastdocent verbonden aan de Al Farabi universiteit in Almaty (Kazachstan). Doceerde langdurig aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Eindhoven. Kreeg in 2005 de onderwijsprijs van de universiteit Leiden. Van zijn hand verschenen onder andere Het Woord is schrift geworden. Derrida en de negatieve theologie (Kampen 1998), Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie (Zoetermeer 2003), Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen (Utrecht 2013), Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Newcastle 20212) en Het raadsel Socrates (Leusden 2021). Zie ook https://www.outre-lignes.org/

Aanschaffen:

 • Otto Rank, Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse. Psychosozial Verlag 2007 (1923); vert. The Trauma of Birth. Martino Fine Books, 2010.
 • Otto Rank, Der Künstler. Ansätze zu einer Sexual-Psychologie. Trieste 2017 (1907); vert. The Artist, in Journal Otto Rank Association 15 (1980).

Algemene voorbereiding: ter algemene inleiding op de cursus kan men zich globaal oriënteren op Wikipedia of andere online encyclopedieën. Ook kan men bijv. lezen E. James Lieberman, Acts of Will: The Life and Work of Otto Rank. New York: Free Press, 1998 (1985).

Voorbereiding per bijeenkomst: voor een goed begrip is studie buiten de bijeenkomst zelf belangrijk. Het verdient aanbeveling bij het lezen gerezen vragen en onduidelijkheden te noteren en die op de bijeenkomsten ter sprake te brengen. De docent zal zorg dragen voor lees- en studieaanwijzingen voorafgaand aan iedere bijeenkomst. Praktische uitwisseling vindt plaats via Google Classroom.

 1. 6 september Inleiding. Kinderangst (TdG pp. 5-30)
 2. 20 september Bevrediging en neurose (TdG pp. 31-71)
 3. 4 oktober Symbolische aanpassing (TdG pp. 72-101)
 4. 18 oktober Heroïsche compensatie en religieuze sublimering (TdG pp. 102-134)
 5. 1 november Artistieke idealisering en filosofische speculatie (TdG pp. 135-174)
 6. 15 november Psychoanalyse en therapeutische effectiviteit (TdG pp. 175-207)
 7. 29 november De kunstenaar (Der Künstler).

N.B.: Ook al is deze cursus reeds gestart, u kunt zich nog steeds aanmelden (u kunt dan opnames krijgen van de gemiste lessen, op aanvraag bij Rico Sneller)

Kosten: €225,-

Opgave en verdere informatie: info@jungiaansinstituut.nl en h.w.sneller@gmail.com

 

 

Datum

06 sep 2022
Expired!

Tijd

19:00 - 21:00

Kosten

€225,00
Online

Locatie

Online
Categorie

Organisator

Jungiaans instituut
Telefoon
+31 (0)24 344 00 84
Email
info@jungiaansinstituut.nl
Aanmelden

Speaker

 • Dr. Rico Sneller
  Dr. Rico Sneller

  Rico Sneller (1967) doceerde filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1998 cum laude op een dissertatie over Jacques Derrida en de negatieve theologie. Momenteel is hij vicepresident van de academische netwerkorganisatie APGC (https://ap-gc.net), een organisatie die zich inzet voor alternatieve benaderingen van mondiale urgenties (zoals geweld, ongelijkheid, strafwezen, gezondheid enz.). Verder is hij betrokken bij diverse projecten en verbanden rond filosofie en samenleving, zoals Mandeville Academy (een instituut voor hoogbegaafden ten Gouda), de Academische Kring Erasmus (een academische netwerkorganisatie), het Instituut voor Verdrongen Filosofie (dat aandacht vraagt voor vergeten denkers met een grote relevantie voor de psychiatrie), de Jungvereniging en Filosofie Oost West. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar buitengewone bewustzijnstoestanden (waanzin, extase, slaap, dood e.d.) in relatie tot de filosofie en de wijsgerige kritiek op de Verlichting. Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij Wild Beasts of the Philosophical Desert. Philosophers on Telepathy and Other Exceptional Experiences (Cambridge Scholars 2014). Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 2020).