Jungiaans instituut

Online cursus ‘Ons bewustzijn: facetten & functies’ (William James’ Principles of Psychology)

11-delige online cursus met Dr. Rico Sneller

Cursusbeschrijving

William James (1842-1910) geldt niet alleen als vader van de psychologie. Hij is tevens een psycholoog van het ‘goede soort’. James bezon zich namelijk voortdurend op basisvragen: wat is ons bewustzijn eigenlijk? Hoe verhoudt het zich tot hersenactiviteit? Welke functies kunnen we van het bewustzijn onderscheiden en welke rol spelen die functies bij de vorming van ons beeld van wereld en werkelijkheid? Hoe kunnen we ons geheugen begrijpen?

In 1890 publiceerde James zijn kloeke Principles of Psychology: twee dikke delen waarin de basisvragen van de psychologie worden behandeld. Zeker voor Jungiaans georiënteerden en andere dieptepsychologen mag James er zijn: hij geeft alle soorten menselijke ervaring het volle pond en beslist niet autoritair wat er wel en wat er niet ‘normaal’ is.

Wie deze cursus volgt, maakt kennis met de fascinerende denkwijze van William James en krijgt een nieuw beeld aangereikt van reikwijdte van de menselijke psyche. James’ grondige aanpak staat garant voor een degelijke inleiding in de psychologie. Ze levert het begrippelijk instrumentarium waarmee dieptepsychologen en andere geïnteresseerden die net een stukje dieper willen graven uit de voeten kunnen.

Tijdstip: 11 bijeenkomsten plus schriftelijke begeleiding, donderdagen 19-21h, voorjaar 2023.

Vorm: online bijeenkomsten via Zoom.

Docent: dr Rico Sneller. Betrokken bij o.a. het Jungiaans Instituut, Centrum voor Filosofie, en als gastdocent verbonden aan de Al Farabi universiteit in Almaty (Kazachstan). Doceerde langdurig aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Eindhoven. Kreeg in 2005 de onderwijsprijs van de universiteit Leiden. Van zijn hand verschenen onder andere Het Woord is schrift geworden. Derrida en de negatieve theologie (Kampen 1998), Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie (Zoetermeer 2003), Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen (Utrecht 2013), Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Newcastle 20212) en Het raadsel Socrates (Leusden 2021). Zie ook www.ricosneller.nl

Aanschaffen:

 • William James, The Principles of Psychology deel IN.B. Een selectie uit de Principles of Psychology is vertaald door Douwe Draaisma: De hoofdsom van de psychologie. Een selectie uit The principles of psychology.

Algemene voorbereiding:

Ter algemene inleiding op de cursus kan men zich globaal oriënteren op Wikipedia of andere online encyclopedieën. Zie ook het themanummer van Filosofie Tijdschrift 31.5, 2021, over William James. En verder: Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere bijzondere ervaringen, met Hein van Dongen en Hans Gerding, Utrecht, Ten Have, 2011.

Voorbereiding per bijeenkomst:

Voor een goed begrip is studie buiten de bijeenkomst zelf belangrijk. Het verdient aanbeveling bij het lezen gerezen vragen en onduidelijkheden te noteren en die op de bijeenkomsten ter sprake te brengen. De docent zal zorg dragen voor lees- en studieaanwijzingen voorafgaand aan iedere bijeenkomst. Praktische uitwisseling vindt plaats via Google Classroom.

 1. 26 januari: Inleiding. (PP Ch. I en IV)
 2. 9 februari:  De automatontheorie (PP Ch. V)
 3. 23 februari: De mind-stuff theorie (PP Ch. VI)
 4. 9 maart: Methodes en valkuilen (PP Ch.VII-VIII)
 5. 23 maart: De gedachtestroom (PP Ch. IX)
 6. 6 april: Ons Zelf (PP Ch. X)
 7. 4 mei: Aandacht (PP Ch. XI)
 8. 25 mei: Opvatten, onderscheiden en vergelijken (PP Ch. XII-XIII)
 9. 8 juni: Associatie (PP Ch. XIV)
 10. 22 juni: Tijd (PP Ch. XV)
 11. 6 juli: Geheugen (PP Ch. XVI)

N.B.: Mocht u op deze dagen niet beschikbaar zijn maar alsnog erg graag de reeks willen kunnen volgen, dan kunt u zich bij aanmelding vragen om achteraf opnames te sturen. Ook als deze cursus reeds gestart is, kunt u zich op die manier nog steeds aanmelden.

Kosten: € 275,-

Opgave: via de aanmeldknop rechts.

Voor verdere informatie:  info@jungiaansinstituut.nl of h.w.sneller@gmail.com

 

 

Datum

26 jan 2023

Tijd

19:00 - 21:00

Kosten

€275,00
Online

Locatie

Online
Categorie

Organisator

Jungiaans instituut
Telefoon
+31 (0)24 344 00 84
Email
info@jungiaansinstituut.nl
Aanmelden

Speaker

 • Dr. Rico Sneller
  Dr. Rico Sneller

  Rico Sneller (1967) doceerde filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1998 cum laude op een dissertatie over Jacques Derrida en de negatieve theologie. Momenteel is hij vicepresident van de academische netwerkorganisatie APGC (https://ap-gc.net), een organisatie die zich inzet voor alternatieve benaderingen van mondiale urgenties (zoals geweld, ongelijkheid, strafwezen, gezondheid enz.). Verder is hij betrokken bij diverse projecten en verbanden rond filosofie en samenleving, zoals Mandeville Academy (een instituut voor hoogbegaafden ten Gouda), de Academische Kring Erasmus (een academische netwerkorganisatie), het Instituut voor Verdrongen Filosofie (dat aandacht vraagt voor vergeten denkers met een grote relevantie voor de psychiatrie), de Jungvereniging en Filosofie Oost West. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar buitengewone bewustzijnstoestanden (waanzin, extase, slaap, dood e.d.) in relatie tot de filosofie en de wijsgerige kritiek op de Verlichting. Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij Wild Beasts of the Philosophical Desert. Philosophers on Telepathy and Other Exceptional Experiences (Cambridge Scholars 2014). Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 2020).