Jungiaans instituut

Non-dualiteit, dualiteit en dualisme in relatie tot kennis

Non-dualiteit, dualiteit en dualisme in relatie tot kennis
Wat ik meen te zijn, is een ego dat leeft in een werkelijkheid op grond van interpretaties in de vorm van meningen en oordelen, gebaseerd op overtuigingen die gevormd zijn door ervaring of die overgenomen zijn van anderen. Daarmee is wie ik meen te zijn en de werkelijkheid waarin ik leef mentaal van aard. Het mentale bestaat uit denken, voelen en beelden. Het mentale is een product van het brein dat onderverdeeld kan worden in: het denkende brein, het voelende brein en het instinctieve brein. Deze delen zorgen respectievelijk voor het verzamelen en selecteren van kennis, het najagen van genoegen en vermijden van pijn en de overleving van het lichaam. Wat uit het brein voortkomt, aan gedachten, gevoelens en beelden schept werkelijkheid.

Deze werkelijkheid heeft drie kenmerken:

1. het heeft een begin en een eind,

2. is aan verandering onderhevig,

3. is waarneembaar.

Daarmee heeft werkelijkheid geen wezenlijk bestaan en ben ik niet mijn brein.

Wat ik wezenlijk ben, is het non-duale, onkenbare, onveranderlijk, tijd- en ruimte-loze bewustzijn dat zich in de waaktoestand opsplitst in dualiteit, in subject en object, in ‘ik’ en de wereld. In dualiteit ben ik met mijn neutrale aandacht getuige of waarnemer van die wereld. Wanneer de aandacht geladen raakt met een weerstand of een verlangen ten aanzien van wat ik waarneem, is er sprake van dualisme. Leven wordt overleven en moeiteloosheid transformeert naar willen en moeten met betrekking tot een toekomst die vorm gegeven wordt door kennis en ervaring opgedaan in een verleden. Ik ben nu gevangen in de tijd waarin ik meen nooit genoeg kennis te bezitten om mijn overleven te verzekeren. Ik claim te denken en te voelen en ik meen te bestaan tussen geboorte en dood, terwijl ik mijzelf tegelijkertijd als continu ervaar. Echter continuïteit kent geen begin en geen eind. De ervaring van continuïteit is de uitdrukking van het non-duale, onkenbare, onveranderlijke, tijd- en ruimte-loze bewustzijn dat zich identificeert met het lichaam. Terugkeer naar moeiteloos leven doe ik door de weerstand/verlangen lading te ervaren waarbinnen het ego zijn bestaan heeft. Ervarend leven brengt mij terug in het hier en nu en brengt mij in contact met de kennis die nodig is om mijn leven te leven zoals het bedoeld is.

 

Aan de hand van de door hem ontwikkelde Shiftmethode legt Willem Geene op een eenvoudige en logische manier uit hoe wij ons kunnen bevrijden van het ego. Niet door het weg te stoppen of te ontkennen maar door het waar te nemen en te ervaren. Dat is leven vanuit non-dualiteit in dualiteit.

Datum

13 dec 2020
Expired!

Tijd

11:00 - 16:00

Kosten

€ 65,00
Jungiaans instituut

Locatie

Jungiaans instituut
Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen
Categorie

Organisator

Jungiaans instituut
Telefoon
+31 (0)24 344 00 84
Email
info@jungiaansinstituut.nl
Aanmelden