Jungiaans instituut

Minisymposium Ficino en het licht

Marsilio Ficino (1433-1499) is de eerste westerse filosoof die we een ‘comparatief denker’ zouden kunnen noemen. Hij vertaalde en becommentarieerde als eerste het complete werk van Plato en Plotinus, het Corpus Hermeticum en de Chaldeïsche orakelen en bepleitte de gelijkwaardigheid van alle (destijds bekende) tradities.

Onlangs verscheen Filosofie van het licht. Twee traktaten van Marsilio Ficino (Gompel & Svacina 2021). De auteur, Rijk Schipper, heeft de publicatie niet meer mogen meemaken: hij overleed in 2021. Ter nagedachtenis aan hem organiseert Filosofie Oost West, samen met het Jungiaans Instituut, dit minisymposium.

 

Programma

13.30-13.45 uur: Opening (Rico Sneller)

13.45-14.45 uur:  Ficino en de neoplatoonse wending in de renaissance-schilderkunst. Dr Francis Smets

14.45-15.45 uur:  Ficino en de blues. Dr Hein van Dongen

15.45-16.15 uur:  pauze

16.15-17.15h uur: Ficino en de synchroniciteit van het zien. Dr Rico Sneller

17.15-18.00 uur:  borrel

 

Personalia

Dr Francis Smets doceerde filosofie aan de KHLim (huidige LUCA), België. Zijn recentste publicaties zijn: Het Scrovegni-alternatief (2018), Oneindige ontvankelijkheid (2020) en De vleugels van de weemoed (2022, tweede herwerkte uitgave).

Dr Hein van Dongen is filosoof en musicus. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de pluraliteit van maatstaven in de wetenschap en de samenleving (Geen gemene maat – over incommensurabiliteit). Daarnaast is hij o.m. docent aan verschillende onderwijsinstellingen, en lid van het bestuur van Filosofie Oost-West en werkt hij als filosofisch consulent.

Dr Rico Sneller was lange tijd verbonden aan de universiteit Leiden als universitair docent filosofie. Momenteel doceert hij o.a. aan de Mandeville Academy (Gouda) en het Jungiaans instituut, en is als bestuurslid verbonden aan Filosofie Oost West. Hij is gastdocent aan de Al Farabi universiteit te Almaty (Kazachstan). Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (20212) en Het raadsel Socrates.  Donderdag 17 maart 2022 gaf hij een interview in ‘De Nieuwe Wereld’ waarin hij o.a. spreekt over het boek van Rijk Schipper.

De Filosofie van het licht is belangwekkend voor de vele mensen die zich interesseren voor het Italië van de Renaissance. De wijsbegeerte van Marsilio Ficino (1433-1499) is van groot belang geweest voor kunstenaars als Botticelli en Michelangelo. In dit boek besteedt de auteur uitvoerige aandacht aan Ficino’s invloed op artistiek gebied. Fundamentele studies van Chastel, Panofsky en Gombrich passeren daarbij de revue. Ook de rol van de Medici in Ficino’s professionele en persoonlijke leven wordt uiteengezet. Deze familie spreekt altijd weer tot de verbeelding van het publiek.

Datum

25 mrt 2022
Expired!

Tijd

13:30 - 17:15

Kosten

€20,00
Jungiaans instituut

Locatie

Jungiaans instituut
Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen

Organisator

Jungiaans instituut
Telefoon
+31 (0)24 344 00 84
Email
info@jungiaansinstituut.nl
Aanmelden

Speakers

 • Dr. Francis Smets

  Dr Francis Smets doceerde filosofie aan de KHLim (huidige LUCA), België. Zijn recentste publicaties zijn: Het Scrovegni-alternatief (2018), Oneindige ontvankelijkheid (2020) en De vleugels van de weemoed (2022, tweede herwerkte uitgave).

 • Dr. Hein van Dongen
  Dr. Hein van Dongen

  Dr Hein van Dongen is filosoof en musicus. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de pluraliteit van maatstaven in de wetenschap en de samenleving (Geen gemene maat – over incommensurabiliteit). Daarnaast is hij o.m. docent aan verschillende onderwijsinstellingen, en lid van het bestuur van Filosofie Oost-West en werkt hij als filosofisch consulent.

 • Dr. Rico Sneller
  Dr. Rico Sneller

  Rico Sneller (1967) doceerde filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1998 cum laude op een dissertatie over Jacques Derrida en de negatieve theologie. Momenteel is hij vicepresident van de academische netwerkorganisatie APGC (https://ap-gc.net), een organisatie die zich inzet voor alternatieve benaderingen van mondiale urgenties (zoals geweld, ongelijkheid, strafwezen, gezondheid enz.). Verder is hij betrokken bij diverse projecten en verbanden rond filosofie en samenleving, zoals Mandeville Academy (een instituut voor hoogbegaafden ten Gouda), de Academische Kring Erasmus (een academische netwerkorganisatie), het Instituut voor Verdrongen Filosofie (dat aandacht vraagt voor vergeten denkers met een grote relevantie voor de psychiatrie), de Jungvereniging en Filosofie Oost West. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar buitengewone bewustzijnstoestanden (waanzin, extase, slaap, dood e.d.) in relatie tot de filosofie en de wijsgerige kritiek op de Verlichting. Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij Wild Beasts of the Philosophical Desert. Philosophers on Telepathy and Other Exceptional Experiences (Cambridge Scholars 2014). Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 2020).