Jungiaans instituut

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt in de meeste gevallen gezocht in innovatieve oplossingen op het gebied van technische vraagstukken.  Het woord “groen” is daarbij een belangrijk symbool geworden.

Binnen de therapie kunnen we ditzelfde woord gebruiken, maar dan symbolisch. De symbolische betekenis van de kleur groen is “binding”.  

Om een werkelijke duurzame samenleving te krijgen, waarbinnen eenieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt, is het noodzakelijk te beginnen met het individu. Dit kan bereikt worden doordat ieder individu eerst de verbinding in zichzelf hersteld. Mensen zijn de individuele kernen die tezamen een collectief vormen.

Indien de mens weer in contact komt met de intuïtieve, subjectieve belevingswereld in zichzelf – zodat hij niet alleen een rationeel, objectief en cognitief wandelend hoofd is – kan een evenwichtige vorm ontstaan. Via gedragsregels en normeringen ontstaan er alleen maar spanningsvelden.

Vanuit het contact met zichzelf kan er echt contact met de ander ontstaan. Dat is een natuurlijke verbinding met een werkelijk duurzaam karakter.