Jungiaans instituut

CRKBO, NRTO en het STAP budget

Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie is sinds 2018 geregistreerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en hiermee ook vrijgesteld van BTW.

Tevens bezitten wij sinds 21 oktober 2022 het NRTO keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen studenten ervan uitgaan dat het Jungiaans Instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan die kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie https://vimeo.com/249786054.

Het NRTO keurmerk is een eerste vereiste om op het STAP-register vermeld te kunnen worden.

Hier kun je de NRTO Algemene voorwaarden lezen en de NRTO algemene voorwaarden B2B voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, evenals de NRTO Gedragscode.