Jungiaans instituut

Analytisch coachen ®

— N.B.: ben je hierin geïnteresseerd, mail dan naar elke@jungiaansinstituut.nl —

Training Analytisch coachen®

Analytisch coachen® is een vorm van supervisie gebaseerd op Analytische Therapie®. Deze vorm van therapie vindt zijn oorsprong in de werken van Sigmund Freud en Carl G. Jung en de dieptepsychologie. S. Freud heeft binnen de dieptepsychologie de eerste aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een geesteswetenschap in de werkelijke betekenis van het woord: een wetenschap van de geest of psyche. C.G. Jung heeft met zijn theorie over het onbewuste de opening gemaakt naar het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen. Hij deed dat onder meer door middel van de archetypische symboliek. Het werk van beiden aangevuld met jarenlange ervaring, ontwikkeling en onderzoek door H. Rump is de basis geweest van de Analytische therapie van vandaag en daarmee de basis van deze training.

Doel van deze training

Inzicht krijgen in die delen van jezelf die onder water blijven in het contact met je coachee.

Welke onderdelen van Analytische therapie komen voorbij

Tijdens het 10-daagse programma word je meegenomen langs de basislijnen van de Analytische therapie onder begeleiding van Analytisch therapeuten met een rijke ervaring ook als coach. In het kort ga je:

Op zoek naar de vraag, onze ouders, overdracht en tegenoverdracht, mannelijk/vrouwelijk
Een eerste inzicht krijgen van de werking en uitwerking van de zielsprocessen bij jezelf aan de hand van dromen
Ervaren hoe je jezelf en wat er tussen jou en je cliënt gebeurt nog actiever in kunt zetten
Ervaren hoe je op een diepere laag kunt vertrouwen in je eigen innerlijke proces en wat het je vertelt over jou en je cliënt
Een eerste stap zetten richting Analytische Therapie® als diepere laag in je eigen coaching praktijk

Opbouw van het programma

Jezelf kunnen aansluiten bij een coachee en je kunnen verbinden, betekent werken met de zielsprocessen in jezelf. Zicht krijgen op jouw eigen aansturende energieën die leiden tot de diverse veruiterlijkingen.  Aan de hand van jouw eigen casuïstiek en interventies daarop, ontrafelen we binnen een groep van ongeveer 10 deelnemers jouw processen.

Intakegesprek met een Analytisch Therapeut® om tot je eigen leervraag te komen
10 maandelijkse bijeenkomsten van 10:00 tot 16:15 uur met lunch/koffie/thee ( de nieuwe data worden zo spoedig mogelijk bepaald )
2 tussenliggende intervisie-bijeenkomsten onderling met de deelnemers (tussen sessie 5-6 en tussen sessie 8-9)
1 aanvullende individuele sessie met een Analytisch Therapeut®
Certificaat van deelnemen

Voor wie

De training is bedoeld voor coaches en therapeuten die op zoek zijn naar een verdieping in hun eigen coachingspraktijk. In je dagelijkse werk als coach krijg je in de gesprekken die je voert ook een spiegel van jezelf voorgehouden. Of je het nu wilt of niet. Soms keihard en bewust. En soms op een diepe onbewuste laag, zonder dat je het direct in de gaten hebt, maar knagen doet het wel.

Dat kunnen momenten zijn als:

Je vreselijk kunnen ergeren aan een specifieke cliënt (in gedrag, stem, geur, fysieke- energetische uitstraling, uitspraken, de voortgang die al of niet wordt geboekt)
Een thema dat wordt ingebracht dat je pijnlijk beetpakt of ‘laat vertrekken’
Al een tijdje ‘leeggezogen’ voelen na bepaalde cliënten of bepaalde dagen
Vasthouden aan bepaalde modellen en je weet niet meer waarom.
Op een specifiek thema vol in de overdracht/projectie komen en het je pas achteraf realiseren
Een weerzin of een aantrekkingskracht voelen bij.…. En het maar niet kunnen vastpakken

‘Je voelt jezelf uitgerust met zeker 100-uren coaching op de meter en bovenal een breed scala aan coaching instrumenten vanuit alle opleidingen die je in het verleden hebt gehad. En toch: op een diepe laag speelt er iets waar je geen grip op hebt. En dáár wil je toch iets mee. EFT, 5G, TA, GROW, Systemisch werk, de Maskers van Wilhelm Reich en alle andere bagage en inzichten tijdens je opleidingen opgedaan, laten je even in de steek. In je intervisie met collegae is er al meerdere keren stilgestaan bij jouw casus. “Ja het is toch die kritische ouder in mij, ik heb toch te buigen voor mijn moeder, het rigide deel in mijn …… Je weet het en toch is er een diepe laag van weten van iets anders.

Wil je dáár een keer wat mee op een diepere laag? Start dan 6 september met de training Analytisch coachen op het Jungiaans Instituut. Naast een programma waar je in 9 maanden een verdiepingsslag maakt onder de supervisie van een Analytisch Therapeut, is de training een unieke kans om samen te komen met collega coaches en ook van elkaar te leren.