Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Toelating

 

De algemeen directeur, mr. Els Kleijn MSc zal met iedere aankomende student een toelatingsgesprek houden. 

Dit gesprek zal dienen als wederzijdse kennismaking. Tevens wordt bekeken of de aankomend student geschikt is om aan de opleiding deel te nemen. Er zal gevraagd worden naar de motivatie en verwachtingen ten aanzien van de studie. Verder zullen in dit gesprek, in het belang van de aankomend student, de verwachting en de persoonlijke leerdoelen bekeken worden.

Aan het toelatingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

 

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084