Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Studenten aan het woord

Opleiding Analytisch Therapeut

Studenten reacties in een Artikel in de Gelderlander

 

“Ik ben vooral begonnen met de opleiding aan het Jungiaans Instituut omdat ik geïnteresseerd was in Jung en de Analytische Therapie. In de loop van de vijf jaar ben ik uitgebreid onderwezen in zijn theorie, maar kreeg nog meer. We kregen ook onderricht in de onderwerpen en filosofieën die met zijn ideeën samenhangen. Daardoor zag ik dat Jung een kind van zijn tijd was, maar dat wij in de 21ste eeuw ook kinderen van onze tijd zijn. De psychologie van de mens is voor mij niet iets statisch, het is aan constante verandering onderhevig. Dit is wat ik aan het instituut ook ervaren heb. Het staat open voor allerlei stromingen die een raakvlak hebben met de jungiaanse begrippen. Daardoor ben ik gegroeid op een manier die ik eigenlijk niet onder woorden kan brengen. Heel vaak, wanneer ik uit Nijmegen thuis kwam voelde ik me gevoed en voldaan. Dit was waar ik jaren naar verlangd had. Een plek waarin ik samen met anderen volledig mezelf kan zijn en me samen met gelijkgestemden kan verdiepen in de raadselen van de menselijke geest. Heeft de opleiding me veranderd? Nee. Ik ben meer mezelf geworden. Ik ben dichter gekomen bij het punt waar ik ooit begonnen ben en dat ben ik zelf. Daarnaast heb ik geleerd anderen op dezelfde manier te begeleiden en hoop ik hen ook dichter bij dat punt te brengen om zichzelf te beleven.”

Arno Roelofs
Praktijk voor Acupunctuur en Analytisch Therapeut“Ooit ben ik psychologie gaan studeren om kindertherapeut te worden. Maar het liep anders, ik raakte verslaafd aan wetenschappelijk werk en maakte daarin carrière. Onder andere onderzoek ik hoe artsen met patiënten praten. Maar als onderzoeker sta je meestal aan de zijlijn. Het verlangen om zelf aan het therapeutische roer te staan, bleef. Inmiddels ben ik 2e jaars en het bevalt me erg goed. Het is smullen van alle nieuwe kennis en discussies over religie, mythologie, filosofie, psychologie, literatuur en kunst. Deze kennis wordt aangereikt door een team van prettige en deskundige docenten. Het gedachtegoed van Jung en zijn aanpak hebben me altijd aangesproken, het is zoveel ruimer en rijker dan de gangbare stromingen. De verworven inzichten kan ik nu al goed toepassen in mijn wetenschappelijk werk en in het onderwijs dat ik geef (over migrantenzorg, over duurzaamheid).
Als therapeut of coach staat me het ideaal van de ‘scientist practitioner’ voor ogen, een bruggenbouwer tussen praktijk en wetenschap, die zowel praktiserend als onderzoekend bezig kan zijn.”


Ludwien Meeuwesen, universitair hoofddocente“Vijf jaar geleden begon ik vanuit een totaal andere (juridische en kunstzinnige) achtergrond aan de studie Jungiaans Analytische Therapie aan het Jungiaans Instituut. Ik voelde een enorme drijfveer in mijzelf om met mensen en met mijn creativiteit te gaan werken. Deze boeiende opleiding bleek een schot in de roos. Het werden vijf jaren van groeien, bewustworden, spelen, doorléven, delen, voelen, spiegelen en contact. Deze opleiding voelde voor mij als thuiskomen; ik noem het thuiskomen in mezelf.
Een integratieproces van mijn rationele en emotionele kant, van mijn lichte kant en mijn (donkere) schaduw, van bewustzijn én onbewuste. De opleiding biedt vele boeiende vakken, zowel gericht op de beleving, als op theoretische kennis, als op professionele therapeutische uitgangspunten. Altijd met oog voor de mens als totaal en altijd gericht op wat zich bij mensen van binnen afspeelt, in het innerlijk beweegt.
Dát te ontdekken bij mezelf en nu ook in staat zijn anderen dat te laten ontdekken bij zichzelf, is een uniek en boeiend proces geweest. Een proces dat altijd doorgaat!”


Eefke van der Drift, Analytisch Therapeut.“Het eerste jaar is me goed bevallen. Het is vooral een theoretisch jaar waarin Jungiaanse begrippen nader worden verklaard, maar ook over Jung zelf, zijn ontwikkeling en ideeën wordt gesproken. Jung vond het religieuze in de mens erg belangrijk. In het eerste jaar wordt dan ook veel aandacht besteed aan religie, mythologie en filosofie. Net als in andere opleidingen zijn er vakken die mij meer of minder lagen. Naast theorie waren er ook praktische colleges, waarin we geoefend hebben om elkaars dromen en tekeningen te bekijken en te verdiepen. Persoonlijk vond ik dit de leukste onderdelen. Ik ben elke keer weer verbaasd hoeveel informatie er in dromen en tekeningen zit. Informatie over jezelf, die met je met je ratio niet hebt kunnen bedenken. Dit leidt vaak tot onverwachte inzichten.
Ik ervaar deze opleiding als een belangrijke aanvulling op mijn opleiding tot psychiater. Het is een andere manier om naar mensen, ziekte, de werkelijkheid te kijken dan ik gewend ben. Dit maakt dat het niet altijd eenvoudig is, omdat de zekerheden die ik gedurende mijn leven en opleiding heb gevormd omver geworpen (kunnen) worden. Er wordt aandacht besteed aan je eigen ontwikkeling als mens en therapeut. Dit ervaar ik als zeer waardevol en bevrijdend.
Ik verheug me er dan ook op om me de komende jaren verder te verdiepen in de analytische therapie en een instrument in handen te krijgen waarmee ik mijn patiënten kan helpen zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.”


Suzanna Várszegi, lekendominicaan en psychiater“Zelf volgde ik Klinische - & Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit in Gent, waar Jung amper werd besproken. Jammer vond ik dit, want het weinige wat ik er over hoorde, intrigeerde me ontzettend. Na enkele jaren werken in verschillende settings, startte ik mijn eigen praktijk: Samaya, wat betekent: “Blijf trouw aan jezelf.” Ja, hoe trouw was ik aan mezelf… als ik mijn liefde voor Jung niet verder zou beleven?
Ik startte dan ook de 5- jarige opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut. Vijf jaar leek me op het eerste zicht lang - dit is misschien daadwerkelijk lang - maar zo voelt het uiteindelijk niet voor me. Ik ga nu al naar het vierde jaar, terwijl ik me nog zo de eerste lesdag herinneren kan (zelfs ook het rondrijden in het doolhof op zoek naar het instituut!).
De aanvang wordt vrij theoretisch gegeven, om vervolgens geleidelijk aan naar de praktijk over te stappen. Tijdens de intervisiebijeenkomsten heb je dan de mogelijkheid analytische methodieken te oefenen. Er wordt een brede waaier aan vakken gegeven, waarbij het ene vak me natuurlijk meer aanspreekt dan het andere. Sommige vakken zijn voor mij inhoudelijk al gekend, maar het perspectief van waaruit ze belicht worden is dan weer vernieuwend en vooral verrijkend: niet enkel de ratio wordt aangesproken, maar ook de beleving. En daar gaat het volgens mij om: een mooi evenwicht krijgen tussen cognitie en gevoel.
Kortom, via de opleiding en de leeranalyse kwam ik er toe ‘vollediger’ te leven, wat dan ook een positieve weerslag heeft op professioneel vlak.”


Marijke Dobbels, psycholoog."Zes jaar geleden begon ik aan de opleiding Jungiaans Analytisch Therapeut. Hoewel ik weinig van Jung wist, sprak het Jungiaanse gedachtegoed me aan en heb ik de sprong gewaagd, zonder te weten waartoe ik de sprong nam. Tijdens de studiejaren, met soms moeilijke, maar altijd boeiende vakken heb ik inhoudelijke kennis opgedaan op allerlei gebieden, zoals de westerse filosofie en psychiatrie, de oosterse levenswijzen en de alchemie. Daarnaast heb ik ook genoten en, soms ook pijnlijk, geleerd van het contact met mijn medestudenten. De leertherapie heeft dit alles verdiept en daardoor me nog meer inzicht verschaft, zowel in mezelf als in de wereld om mij heen. Ik ben door dit alles meer mezelf geworden. En dat proces van zelfwording gaat nu gewoon door, ook na mijn studiejaren. Ik had het voor geen goud willen missen."

Koos Bakker"Voor mij was het eerste jaar aan het Jungiaans Instituut heel bevredigend. Ik was op zoek naar verdieping en verbreding van mijn werk. Ook wilde ik meer over mijzelf te weten komen. Beide zaken heb ik al aardig kunnen realiseren. De lessen waren gevarieerd en brachten mij veel nieuwe kennis en inzichten. Vooral de lessen over mythen en goden, evenals de interpretaties ervan door middel van tekeningen en actieve imaginaties waren voor mij waardevol en zeer verhelderend. Voor mij is er letterlijk een andere wereld open gegaan, waarin ik kan rondkijken en mij steeds weer opnieuw kan verwonderen. In mijn werk als management consultant en coach richt ik mij op vragen die te maken hebben met leiderschap en de ontwikkeling ervan. Al tijdens het eerste studiejaar heb ik al een aantal nieuw verkregen inzichten kunnen toepassen; het lijkt wel of ik nu ook meer vanuit mijn intuïtie werk en ik sta verbaasd over de vele mogelijkheden die zich plotseling aandienen. Ik verheug me op mijn verdere ontdekkingstocht in de komende jaren."

Hanneke Steen, management consultant"Na een grillig verlopen loopbaan – van beroepsmilitair bij de zeemacht, een kantoorbaan in de Amsterdamse haven, enige jaren studie andragologie aan de U.v.A., de sociale academie in Haarlem en een voortgezette opleiding gezinstherapie in Amsterdam - sloot ik mijn in loondienst werkzame deel van mijn leven af na een maatschappelijk werkpraktijk van ruim 22 jaar in Bergen N.H.

Per 1 mei 2002 – prepensioen gerechtigd - sloot ik de deur van het gemeentehuis achter mij. Ik oriënteerde mij enige maanden op mijn toekomst. Ik onderzocht de mogelijkheden om mijn al lange tijd levende ideaal – meer en beter toegerust mensen met psychische klachten bijstaan – te verwezenlijken.

Begin oktober 2002 stapte ik met een gerust gevoel het Jungiaans Instituut binnen. Na een kleine 40 jaar in de wereld van de “ervaring”, het tastbare, de “reëel” bestaande wereld van loondienst, politiek en vakbeweging te hebben vertoefd, was de overgang naar de wereld van C.G. Jung en de cultuur binnen het Jungiaans Instituut toch ook een ingrijpende.

De eerste schokgolf die door mij heenging ontstond op het moment dat een docent in een van de eerste colleges mij het Jungiaanse begrip “projectie” aan den lijve duidelijk maakte. Op zijn vraag welke bekende Nederlander mij het meest irriteerde noemde ik die, waarop deze docent mij voorhield dat mijn antwoord nagenoeg alles meedeelde over mijzelf en nauwelijks of niets over de persoon die ik noemde, zei.
De schrik zat er gelijk goed in. Een verdiende schrik overigens.

In de loop van de 5 jaren in het Instituut heb ik aan de hand van de inhouden van de verschillende colleges een diepe en omvangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Voor geen geld zou ik deze ontwikkeling hebben willen missen. Ik had vooraf nauwelijks enig besef wat de opleiding mij ook heel persoonlijk zou brengen. Het is een onbeschrijflijke verrijking van mijn zijn in deze wereld geworden.

Sinds 6 jaar maak ik deel uit van het bestuur van onze beroepsvereniging – de Jungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten in Nederland – in de rollen van secretaris en penningmeester. Ook mijn activiteiten in dat verband dragen in hoge mate bij aan mijn verdere ontwikkeling en kwalificatie als analytisch therapeut.

In 2007 behaalde ik het diploma Analytisch Therapeut. Ik ben nu een zogenaamd Z.Z.P.-er. Ik heb een kleine praktijk aan huis en ervaar het werken met mijn cliënten als een voorrecht dat mij veel voldoening schenkt. Ik ben ook dankbaar dat mijn cliënten mij het vertrouwen geven dat nodig is om een waarachtige interactie tussen hen en mij op te bouwen.

De opleiding aan het Jungiaans Instituut heeft mij meer gebracht dan in woorden uit te drukken valt."


Jacques S.M. ScheijdeOpleiding Jungiaanse Psychologie en Persoonlijke Ontwikkeling

“Geen praatgroep, geen benen in de nek en niet dansen op blote voeten. Maar wel psychologie die rechtstreeks tot het hart spreekt en waarbij je verrassende ontdekkingen kan doen over jezelf.
De opleiding "Jungiaanse psychologie en persoonlijke ontwikkeling'' heeft mij na een jaar al zo veel gebracht dat ik reikhalzend uitkijk naar het begin van het tweede jaar. En wat me gaandeweg de opleiding al snel duidelijk werd: het maakt niet uit of je met een groep praat, benen in je nek legt of danst op blote voeten, want een ieder streeft naar hetzelfde: worden wie je in wezen bent. En ook al doe je dit niet, gebeurt het toch. Alles is een en een is alles!”


Irene Wanhill‘Geen tentamens of andere verplichtingen, maar wel verdieping’. Met deze wens ben ik begonnen aan de driejarige opleiding Jungiaanse Psychologie en Persoonlijke Ontwikkeling bij het Jungiaans instituut. Ik wilde meer kennis hebben van het gedachtengoed van Jung. Al jaren kom ik zijn naam tegen in literatuur en iedere keer weer word ik blij van zijn ideeën. Inmiddels is mijn kennis verdiept en heb ik ervaringen opgedaan door tekeningen en geleide meditatie. Hierdoor maakte ik direct kennis met begrippen als archetype, schaduw, het zelf en synchroniciteit. Deze kennis en ervaring werkt door in de wijze waarop ik zelf mensen begeleid in mijn haptotherapiepraktijk. Ik sta bijvoorbeeld meer stil bij symbolen en vraag door naar de betekenis van deze symbolen voor de cliënt. Daardoor word een diepere laag aangeraakt en maakt de client duidelijker stappen in zijn/haar individuatieproces.”

Mariette Bogaers
Haptotherapeute
 

Trainingen CADT en RAPP

Mijn kennismaking met CADT tijdens de Jungiaans coachopleiding was enerzijds confronterend, maar vooral bevrijdend. De woorden "Worden wie je bent" kregen opeens daadwerkelijk inhoud. Ik had mijzelf via “ kaartjes”  in beeld gebracht en zag waar energie op weglekte en waar ik die van kreeg. De kracht van de archetypische symboliek nam me mee naar onbekende, onbewuste gebieden, waardoor ik niet meer om mijn eigen essentie heen kon. Meer dan ooit werd zichtbaar wat geleefd wilde worden. Dat gunde ik ook een ander! 

Inmiddels gebruik ik CADT in mijn coachtrajecten. Het brengt diepgang voor mijn klanten om naar hún unieke energetische blauwdruk te kijken. Achter de vragen in het hier en nu, blijken vaak dieperliggende, terugkerende onbewuste patronen schuil te gaan. 

Zonder oordeel, vragen stellend, accepterend wat is, wordt helder waar gedrag uit voortkomt en waarom gedrag, ook compensatorisch, wordt ingezet. Naast de soms pijnlijke inzichten ten aanzien van het verleden, ontstaat ook ruimte voor het ontwikkelperspectief.

Wat is het iedere keer weer boeiend om te ontdekken dat energieën en innerlijke drijfveren, met bijbehorende kwaliteiten en talenten, blijken te resoneren met de kern. Het besef dat die kern herkend en erkend mag worden, is richtinggevend voor mijn klanten. 

Een zoektocht die vraagt om moed en lef om naar het eigen aandeel te kijken, maar waarbij ik uiteindelijk vaak bevrijding en rust zie ontstaan. Mijn cliënten begrijpen zichzelf steeds beter. Verbonden met hun binnenwereld, ontstaat vaak een vernieuwde verbinding met de ander en met het werk vanuit authentieke kracht.  

Tijdens het evaluatiegesprek met de leidinggevende, zet ik CADT in, om het samenspel tussen twee energetische krachtenvelden inzichtelijk te maken. Dit leidt tot handvatten voor effectieve (coach)interventies en er ontstaat een ander perspectief om vanuit de dieptepsychologie te kijken naar de ontwikkeling van mens en organisatie.

Zo blijkt CADT ook iedere keer weer voor mij een inspirerend hulpmiddel, aansluitend bij mijn passie in het werk: “ Wat is er meer, dan wat er tussen mensen is? “

Gemma Denteneer , coach(t) in context.

 

Vorig leerjaar heb ik de "C.A.D.T.®" gedaan.

Eerlijk gezegd had ik nog geen idee van wat het inhield toen ik er aan begon. Op de site werd ik iets wijzer. Het was iets vanuit het C.O.M. model, maar dan aangepast.

Archetypische varianten, zo staat het zo mooi op de site.

Met een C.A.D.T.® persoonlijkheidsprofiel wordt zichtbaar van waaruit je de dingen doet. Van binnen naar buiten. Dat leek mij de enige optie om verder te komen en zo begon ik aan de cursus.

Het bleek een complete openbaring. Hoe je met een bord en een paar kaarten zoveel kunt laten zien!

In het begin was het even puzzelen, steeds met een spiekbriefje erbij, maar gaandeweg leerde ik veel over die archetypische varianten. Mijn eigen `verborgen hoekjes` werden zichtbaar en ik leerde op een andere manier naar mijzelf te kijken.

C.A.D.T.®  hielp mij het C.O.M. model veel beter begrijpen. En dat in een paar weken tijd.

De sfeer was uitermate goed tijdens de lessen. Er was ruimte om jezelf te mogen zijn en door de kleine groep was het al snel een veilige setting. Zo konden we oefenen, oefenen, oefenen. En ook niet onbelangrijk, we hebben veel gelachen!  

Nu gebruik ik C.A.D.T.® in mijn coachpraktijk. Het blijft opmerkelijk hoe verassend dit instrument is. De cliënt gaat met andere ogen naar zichzelf kijken. En ik leer al doende elke keer weer een beetje meer.

Else van Geffen

 

Als RAPP-geaccrediteerde kan ik de waarde van de RAPP bevestigen. Het is een enorme drempel verlager naar mensen om in therapie in te stappen en geeft meteen zowel een enorm beeld als een buitengewoon instrument. Een aanrader.

Patrick Bleys, student opleiding Analytische Therapie

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084