Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Ook ú kunt bijdragen

Het Jungiaans instituut - Rump Academie voor Dieptepsychologie is een privé opleidingsinstituut dat zich inzet voor de dieptepsychologie, maar geen subsidie van de overheid ontvangt. Het instituut wil haar collegegelden betaalbaar houden voor de studenten, maar tegelijkertijd ook haar researchwerkzaamheden kunnen bekostigen om zo te kunnen werken aan de verwezenlijking van de missie van de Rump Academie. 

 

Alumni zijn van oudsher altijd belangrijke en betrokken partners van een opleidingsinstituut. Het zijn ook vaak alumni die na hun studietijd een bijdrage leveren aan de groei en bloei van een instituut.

 

Financiële bijdragen van alumni, docenten, studenten,  particulieren, fondsen en bedrijven zijn in toenemende mate van belang. Vrienden, donateurs, subsidiënten en sponsoren kunnen helpen om van de Rump Academie een bijzondere en toonaangevende onderwijsinstelling te maken. Een Academie waar betrokken mensen uit alle windstreken samenkomen om te studeren en te werken aan een goede toekomst. Niet alleen voor zichzelf maar voor een ieder die hun advies en steun nodig heeft. Er is nu eenmaal meer nodig om een toonaangevend instituut te blijven en een belangrijke en inspirerende onderwijsinstelling te zijn. Financiële bijdragen zijn hierbij onmisbaar.
We rekenen dan ook op onze alumni, docenten, studenten, fondsen en het bedrijfsleven. Immers investeringen in kennis en ontwikkeling zijn nodig voor ons geestelijk- en lichamelijk welzijn.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid!


Word vriend van een unieke Academie!

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084