Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Selectieadvies

 

 

 

 

Bij selectieopdrachten kijken we vóóruit: wat kunnen kandidaat én organisatie in de toekomst voor elkaar betekenen en hoe kan de kandidaat zich optimaal ontwikkelen?

Het trefzeker aannemen van nieuwe medewerkers is een ingewikkeld proces. Het Human Centred selectieadvies garandeert een optimale keuze, waarbij niet alleen het sterkte/zwakte profiel van de kandidaat wordt geanalyseerd, maar ook de match in de nieuwe werkomgeving in beeld gebracht kan worden.

Een selectieadvies wordt afgestemd op de specifieke situatie. Wij interviewen daartoe de
verantwoordelijk manager/directeur en de HRM verantwoordelijke.
Vervolgens is er het interview met de kandidaat en vinden de metingen plaats.

 

 

Onze analyse is verhelderend en to the point. Wij hebben een aantal analyse-instrumenten in huis waarmee uw organisatiecultuur/natuur in beeld kan worden gebracht én de karakteristiek van uw aspirant medewerk(st)er.
Deze twee aspecten worden gematcht, rekening houdend met het gewenste competentieprofiel. Hierdoor weet u exact waar u aan toe bent en hoe u de nieuwe medewerk(st)er in de toekomst kunt coachen.

 

 

Talent Coaching

Indien gewenst geven wij een concreet personal development plan voor uw nieuwe medewerk(st)er. In dit advies geven wij aan wat de noodzakelijke en realistische ontwikkelpunten zijn. Het kan gewenst zijn de nieuwe medewerker enige tijd te coachen in de persoonlijke ontwikkeling. Onze consultants verzorgen een effectief coachingstraject.

 

Coach the coach

Het is ook mogelijk om uw interne coaches te laten scholen. Dit kan middels één op één coaching, of door middel van een van onze speciale trainingen voor coaches.

 

De consultants van Human Centred

De consultants van Human Centred  zijn opgeleid tot Analytisch Therapeut en zijn ervaren in het begeleiden van (inter)menselijke processen.
  

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084