Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Organisatieadvies

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een organisatieadvies kunnen wij u adviseren over:

  • de ontwikkelingsmogelijkheden van uw organisatie
  • de businessforce van uw organisatie  
  • fusiepartners  
  • het duurzaam verbeteren van de terugkerende ongewenste patronen.

Human Centred is erop gericht om situaties in hun essentie te analyseren en herhaling te voorkomen.

 

Door middel van het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M.® brengen wij de energetische organisatieprofiel in kaart ofwel de natuur van de organisatie. Dit zijn de aansturende krachten die zich in de organisatiecultuur manifesteren. Hiermee wordt de actuele situatie of thematiek van de organisatie belicht.
Ook analyseren wij de schaduwkant: die elementen die de organisatie moeizaam of niet weet te incorporeren. De organisatieanalyse kan als uitgangspunt dienen voor een organisch ontwikkelingsproces van de organisatie. Vanuit de analyse bieden wij duurzame oplossingen aan, die herhaling van ongewenste patronen kunnen voorkomen.

 

Organisatieontwikkeling

Bedrijfscultuur versus bedrijfsnatuur.

Met N.C.A.® meten we in korte tijd hoe de organisatiecultuur en de organisatienatuur zijn opgebouwd én hoe deze zich tot elkaar verhouden. De analyse bevat essentiële informatie om het integratieproces tussen cultuur en natuur vorm te geven.
U krijgt zicht op de organisatiecultuur en organisatienatuur vanuit de IST en de SOLL situatie.
De match van individu of groep t.a.v. de cultuur en natuur kan hiermee in beeld gebracht worden en het is toepasbaar op de gehele organisatie of onderdelen daarvan.
Op beide gebieden, zowel cultuur als natuur, krijgt u zicht op de diverse gebieden zoals: actie, binding, communicatie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, analyse, harmonie, kracht, visie, structuur, maatschappelijk en interpersoonlijke sensitiviteit.
Dit zowel in positieve als negatieve zin, zodat een beeld ontstaat van de mogelijke positieve veranderingen die ingezet kunnen worden vanuit de gemeten potentie die in de basis aanwezig is.
Het resultaat is een vitale(re) organisatie die de eigen identiteit (her)vindt, mét inzicht in de essentie van de eigen organisatie en verbindingen naar andere organisaties.

 

Concrete afspraken

Een organisatieadvies is maatwerk. Na een interview met de eindverantwoordelijke manager/directeur doen wij een concreet voorstel (offerte).
Zo heeft u vooraf een beeld van:

  • Heldere analyse van de vraagstelling
  • Plan van aanpak (projectmatig plan)
  • Doorlooptijd
  • Kosten (uren en metingen)
  • Rapportagevorm
  • Communicatie

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084