Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Onderzoek

Research en ontwikkeling

De tweede helft van de twintigste eeuw heeft niet alleen in de objectief waarneembare wereld tot revolutionaire veranderingen geleid (technologisch, wetenschappelijk, communicatief) maar ook in de subjectieve belevingswereld (godsbesef, levensritme, normenstelsels). De mens als individu (subjectief) versus de mens als lid van de maatschappij (objectief) geeft in ieder tijdperk aanleiding tot nieuwe spanningen en nieuwe aanpassingen: deze zijn momenteel anders dan in de tijd van Freud, Jung of welke andere periode in de beschavinggeschiedenis dan ook. Om de rimpels van tijdgebonden fenomenen te overstijgen op zoek naar de wortels van een bewuste beleving van het bestaan: daar gaat het de researchafdeling van het Jungiaans instituut om.

De wereld is veranderd, ons wereldbeeld en zelfbeeld zijn veranderd, maar de zoektocht naar menselijke drijfveren in diepere delen van het bewustzijn (‘het Gedissocieerd bewustzijn’) is nog springlevend en wordt onveranderd voortgezet door mensen die naar verbanden zoeken. Sommige mensen passen die zoektocht ook praktisch toe in een filosofische of analytische vorm van psychotherapeutische begeleiding (vooral: de studenten en alumni van de opleiding), anderen hebben ideeën over mens, maatschappij en bewustwording die hun vakgebied overstijgen – en zijn op zoek om die ideeën te kaderen.

De researchafdeling van de Rump Academie heeft een functie als forum en klankbord voor mensen uit uiteenlopende disciplines, die hun ideeën en onderzoek op dit gebied inhoud en vorm willen geven. De researchafdeling bestaat uit een interdisciplinair team
van medewerkers die niet alleen met inspirerende kritiek mensen kunnen bijstaan bij het aanscherpen van hun inhoudelijke ideeën, maar ook daadwerkelijk willen bijdragen aan de methodologische onderbouwing en wetenschappelijk verantwoorde vormgeving, tot en met het eindproduct: een presentatie als voordracht of publicatie.

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084