Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Prof. dr. H.H.F. Wijffels

Prof. dr. H.H.F. Wijffels
Herman Wijffels studeerde Economie in Tilburg. Hij was werkzaam bij het Ministerie van Landbouw & Visserij en vervolgens als Algemeen Secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgevers verbond (NCW). In 1981 trad hij in dienst van Rabobank Nederland, waar hij in 1986 werd benoemd tot voorzitter van de hoofddirectie. In 1999 volgde zijn benoeming tot voorzitter van de SER. Van 2006-2008 was Wijffels bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Hij bekleedde verschillende nevenfuncties, onder meer als voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, het Stichtingsbestuur van de Universiteit van Tilburg en van de raden van toezicht van het Rijksmuseum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Herman Wijffels is per 1 oktober 2009 hoogleraar ‘Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering’ aan de Universiteit Utrecht. Bij deze leerstoel staat de vraag centraal welke kwaliteit van leven mogelijk is binnen de ecologische randvoorwaarden en tot welke maatschappelijke veranderingsprocessen dit moet leiden.

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084