Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

drs. J. Slavenburg

Jacob Slavenburg
Cultuurhistoricus drs. Jacob Slavenburg werd tijdens zijn studie gegrepen door de gnosis.
Hij specialiseerde zich daarin en schreef er diverse boeken en artikelen over. Tegelijkertijd vond er een sterk innerlijke ontwikkeling plaats waardoor buitenkant en binnenkant van de
gnosis steeds meer samen begonnen te vallen. Samen met Willem Glaudemans vertaalde hij de spectaculaire Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Nadien schreef en schrijft hij nog diverse boeken en artikelen over mystiek, esoterie en spirituele stromingen. Als docent is hij verbonden
aan diverse opleidingen.

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084