Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Mw. Drs. C.C. Querido

Charlotte Querido
Charlotte Querido, geb. te Amsterdam 12 augustus 1927, studeerde na haar gymnasium bèta aan de Rijksuniversiteit Utrecht voor arts. Daarna specialiseerde zij zich in de Sociale geneeskunde in Leiden en daarna psychiatrie aan de Universiteit Nijmegen. In 1974 startte zij als vrijgevestigd psychiater een praktijk in Apeldoorn. Methode: “on analytic lines”. Vanaf 1967 ontwikkelde zij een non-verbale groepspsychotherapie, de danstherapie.Tot die tijd was dat nog een onbekende therapievorm in Nederland en in de wereld. Doch tegelijkertijd ontwikkelde een Zwitserse cabaretière, geëmigreerd naar Amerika ook een danstherapie. In Amerika nam deze therapievorm een grote vlucht, in Nederland bleef het nog lang pionierswerk hoewel het zich in steeds grotere belangstelling mag verheugen. In 1985 ontwikkelde Charlotte een driejarige opleiding tot danstherapeut, die in 1995 werd overgenomen door de Hogeschool Enschede, Conservatorium, afd. danstherapie. Deze opleiding, die inmiddels is overgenomen door drie opvolgers trekt jaarlijks vele cursisten.       

Voor al haar baanbrekend werk in Nederland en daarbuiten en voor deze nieuwe vorm van therapie ontving Charlotte in 1993 een Koninklijke onderscheiding: “Officier in de orde van Oranje-Nassau”.

Jarenlang heeft Charlotte met veel plezier colleges in psychiatrie aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen gegeven en mede haar cursisten kennis laten nemen van de danstherapie. Regelmatig verzorgt zij nog een workshop danstherapie voor het Instituut. Sinds 1996 is Charlotte lid van de Raad van Advies.

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084