Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

dr. A.E.G. van der Meer

Annine van der Meer
Dr.
Annine E. G. van der Meer is godsdiensthistoricus en theoloog. Zij promoveerde in 1989 bij Professor Gilles Quispel op gnosis en de vrouwelijke kant van God in het oerchristendom. Op 12 september 2009 is haar nieuwste boek uitgekomen met als titel Venus is geen Vamp. Het vrouwbeeld in 35.000 jaar venuskunst. Op 6 september 2008 verscheen haar  boek Van Sophia tot Maria. De wedergeboorte van de verborgen Moeder in de 21e eeuw, een boek over de vrouwelijke kant van God in joden- en christendom. Voorjaar 2006 verscheen ‘Van Venus tot Madonna, een verborgen geschiedenis’.  Dit boek is een speurtocht naar de verborgen vrouwelijke kant van God. Archeologie, kunst, mythen en hymnen worden onderzocht om het verloren beeld terug te vinden.
Zij is de oprichtster en voorzitter van Academie PanSophia kenniscentrum matriarchaat en eenheidsbewustzijn.De Academie stelt zich onder andere ten doel de vrouwelijke kant van God, de vrouwelijke waarden en de bijdragen van vrouwen in oude en hedendaagse culturen te (her)ontdekken en uit te dragen en dit met mannelijke waarden te integreren.
Zie www.AcademiePanSophia.nl. Haar eigen werk wordt in beeld gebracht op haar eigen website:www.anninevandermeer.nl

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084