Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Missie

Vanuit dieptepsychologische kennis, individu of organisatie, duurzame oplossingen bieden bij ongewenste en terugkerende verstoringen.
De Rump Academie ziet het als haar missie dieptepsychologische kennis om te zetten in praktisch toepasbare modellen en instrumenten voor organisaties of consultancybedrijven, zodat bedrijfsvraagstukken werkelijk doorgrond kunnen worden en de groei van zowel mens als organisatie bewerkstelligd wordt.

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084