Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Klachtenprocedure

In het geval de student een klacht met betrekking tot de opleiding heeft, kan de student contact opnemen met de coördinator van het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie (de Academie), mw. Penders-Bout.

Op de klacht moet binnen 4 weken worden gereageerd.

 

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de student hiervan binnen
4 weken na indiening van de klacht in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.  

 

Wanneer de klacht voor de student onvoldoende opgelost wordt, kan de student contact opnemen met de algemeen directeur van de Academie, mr. C.M.E. Kleijn MSc.

Indien de student er geen vertrouwen meer in heeft dat zijn klacht goed afgehandeld zal worden, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Raad van Advies. Zie pagina 8 van de studiegids of Raad van Advies rechts op de homepagina van de website. De brief kan gericht worden aan de administratie van de Academie t.a.v. Raad van Advies.

Het oordeel van de Raad van Advies is voor de Academie  bindend; eventuele consequenties worden door de Academie snel afgehandeld.


De klacht moet binnen 8 weken zijn afgehandeld.


Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard in het persoonlijk dossier van de student.


 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084