Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Driedaagse training De individuatie van de organisatie


Veel mensen zijn op zoek naar meer bezieling in hun werk en organisaties zoeken naar vormen om dit mogelijk te maken. In de wereld van cursussen en trainingen binnen organisaties zien we steeds meer terug van de ideeën van Jung. Veel grote, moderne organisaties, zoals ING en Heineken maar ook overheidsinstellingen, gebruiken kleurmodellen als Insights Discovery of MBTI om elkaar als collega's beter te begrijpen. Er zijn diverse adviesbureaus die werken met het concept van archetypen of met instrumenten die daarop zijn gebaseerd: Management Drives, Insights Discovery, the Hero and the Outlaw, MBTI, Disc. Psychoanalytische benaderingen in organisatie- en managementwetenschappen zijn echter tot nu toe voornamelijk Freudiaans. De heropleving van Jungiaanse benaderingen in de managementwetenschappen verloopt daarentegen nogal langzaam – ondanks het feit dat Jung wordt gezien als een van de belangrijkste psychologen van de twintigste eeuw. Dit is een ernstige tekortkoming, want uiteindelijk spruiten de belangrijke – rationele en irrationele – emoties, dromen en fantasieën voort uit de onbewuste structuren van archetypen. In deze training gaan we op zoek naar het onbewuste van de organisatie. We passen het Jungiaanse gedachtegoed toe op hedendaagse organisaties en organisatiewetenschap en gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de ziel terug te vinden in het werken in een organisatie. Het Jungiaanse gedachtegoed en de dieptepsychologie biedt hiervoor veel mogelijkheden. We staan stil bij de vraag hoe organisaties kunnen ontwikkelen door vanuit dieptepsychologisch perspectief te kijken naar hun omgeving (strategie), structuur (ontwerp) en omgang met medewerkers (leiderschap). Wat zien we als we begrippen als de schaduw, archetypen en individuatie toepassen op ontwikkelingen in de managementwetenschappen? Hoe kunnen we Jung’s Archetypen theorie vertalen naar strategie en marketing van organisaties? Het blijkt dat juist in deze tijd deze thema’s bijzonder veel weerklank vinden in het zoeken naar nieuwe vormen om te komen tot bezielde vormen van organisaties. Werk is dan niet iets dat moet en waarmee je klaar bent als je de deur dicht trekt, maar een vormgeven van je ziel en het vinden van je bestemming in het collectief. De training is interessant voor eenieder die zich bezighoudt met adviseren en of besturen van een organisatie. Het is speciaal interessant voor analytisch therapeuten die tevens werkzaam zijn als organisatieadviseur/consultant/ coach of die deze stap willen gaan maken. De rijkdom van de dieptepsychologie biedt veel mogelijkheden voor actuele management thema’s die nu spelen in organisaties. Het kan bijdragen aan integratie en het ontstaan van bezielde succesvolle organisaties waarin het leuk en fijn is om te werken en waar succes hand in hand gaat met persoonlijke ontwikkeling. De training biedt naast theoretische inzichten ook praktische handvaten voor interventies in organisaties die bij dragen aan de individuatie van de organisatie. Er is tevens gelegenheid om casuïstiek in te brengen. De training is een verdieping op het seminar dat vorig jaar heeft plaatsgevonden, maar ook toegankelijk voor mensen die dit niet hebben gevolgd.

Laurens Wolters MSc MSc 
Laurens werkt als analytisch therapeut, coach en organisatieadviseur op het snijvlak van mens en organisatie. Hij studeerde dieptepsychologie MSc en bedrijfskunde MSc en studeerde af op het thema “archetypen in organisaties”. Hij heeft veel ervaring in procesbegeleiding, coaching, psychotherapie en organisatieontwikkeling. Hij is gespecialiseerd in verandermanagement en dieptepsychologie en integreert deze twee vakgebieden in zijn werk. Hij heeft een passie voor verandering vanuit bezieling. Dit kan zijn in een persoonlijk ontwikkeltraject of in een organisatieontwikkelingstraject. Telkens weer komt in zijn leven de passie voor de integratie van bezieling en resultaten naar voren, ofwel de integratie van hart en hoofd. In zijn ogen gaan mensen beter functioneren als zij vanuit authenticiteit werken en is het zinvol om je diepste drijfveren en uitgangspunten te leren kennen om zo binnen en buiten op elkaar af te stemmen en te worden wie je bent. 

 

Data:
Dinsdag 03 december 2019
Dinsdag 10 december 2019
Dinsdag 17 december 2019
 

Bijeenkomsten:
De bijeenkomsten vinden plaats op het Jungiaans instituut van 11.00 tot 16.30 uur.

Docent:
Laurens Wolters MSc MSc


Kosten: 
€ 495,00

 

Inschrijfformulier in PDF

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084