Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Executive coaching

 

 

 

 

 

Managers Individuation Processing M.I.P.® is een individueel begeleidingstraject voor managers. De vaak zwaar belaste manager ontdekt hoe hij vanuit eigen kracht de hoogste doelen kan realiseren. De manager leert zichzelf beter kennen en krijgt zicht op de dynamiek in samenwerkingsverbanden.
Dit heeft zijn invloed op de gehele werksituatie en de interpersoonlijke relaties met directie, collega managers en werknemers.

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084