Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Cursisten aan het woord

Onderstaand de reacties van een aantal cursisten

 

Vorig leerjaar heb ik de "C.A.D.T.®" gedaan.

Eerlijk gezegd had ik nog geen idee van wat het inhield toen ik er aan begon. Op de site werd ik iets wijzer. Het was iets vanuit het C.O.M. model, maar dan aangepast.

Archetypische varianten, zo staat het zo mooi op de site.

Met een C.A.D.T.® persoonlijkheidsprofiel wordt zichtbaar van waaruit je de dingen doet. Van binnen naar buiten. Dat leek mij de enige optie om verder te komen en zo begon ik aan de cursus.

Het bleek een complete openbaring. Hoe je met een bord en een paar kaarten zoveel kunt laten zien!

In het begin was het even puzzelen, steeds met een spiekbriefje erbij, maar gaandeweg leerde ik veel over die archetypische varianten. Mijn eigen `verborgen hoekjes` werden zichtbaar en ik leerde op een andere manier naar mijzelf te kijken.

C.A.D.T.®  hielp mij het C.O.M. model veel beter begrijpen. En dat in een paar weken tijd.

De sfeer was uitermate goed tijdens de lessen. Er was ruimte om jezelf te mogen zijn en door de kleine groep was het al snel een veilige setting. Zo konden we oefenen, oefenen, oefenen. En ook niet onbelangrijk, we hebben veel gelachen!  

Nu gebruik ik C.A.D.T.® in mijn coachpraktijk. Het blijft opmerkelijk hoe verassend dit instrument is. De cliënt gaat met andere ogen naar zichzelf kijken. En ik leer al doende elke keer weer een beetje meer.

Else van Geffen

 

 

Mijn kennismaking met CADT tijdens de Jungiaans coachopleiding was enerzijds confronterend, maar vooral bevrijdend. De woorden "Worden wie je bent" kregen opeens daadwerkelijk inhoud. Ik had mijzelf via “ kaartjes”  in beeld gebracht en zag waar energie op weglekte en waar ik die van kreeg. De kracht van de archetypische symboliek nam me mee naar onbekende, onbewuste gebieden, waardoor ik niet meer om mijn eigen essentie heen kon. Meer dan ooit werd zichtbaar wat geleefd wilde worden. Dat gunde ik ook een ander!  

Inmiddels gebruik ik CADT in mijn coachtrajecten. Het brengt diepgang voor mijn klanten om naar hún unieke energetische blauwdruk te kijken. Achter de vragen in het hier en nu, blijken vaak dieperliggende, terugkerende onbewuste patronen schuil te gaan. 

Zonder oordeel, vragen stellend, accepterend wat is, wordt helder waar gedrag uit voortkomt en waarom gedrag, ook compensatorisch, wordt ingezet. Naast de soms pijnlijke inzichten ten aanzien van het verleden, ontstaat ook ruimte voor het ontwikkelperspectief.

Wat is het iedere keer weer boeiend om te ontdekken dat energieën en innerlijke drijfveren, met bijbehorende kwaliteiten en talenten, blijken te resoneren met de kern. Het besef dat die kern herkend en erkend mag worden, is richtinggevend voor mijn klanten. 

Een zoektocht die vraagt om moed en lef om naar het eigen aandeel te kijken, maar waarbij ik uiteindelijk vaak bevrijding en rust zie ontstaan. Mijn cliënten begrijpen zichzelf steeds beter. Verbonden met hun binnenwereld, ontstaat vaak een vernieuwde verbinding met de ander en met het werk vanuit authentieke kracht.  

Tijdens het evaluatiegesprek met de leidinggevende, zet ik CADT in, om het samenspel tussen twee energetische krachtenvelden inzichtelijk te maken. Dit leidt tot handvatten voor effectieve (coach)interventies en er ontstaat een ander perspectief om vanuit de dieptepsychologie te kijken naar de ontwikkeling van mens en organisatie.

Zo blijkt CADT ook iedere keer weer voor mij een inspirerend hulpmiddel, aansluitend bij mijn passie in het werk: “ Wat is er meer, dan wat er tussen mensen is? “

Gemma Denteneer , coach(t) in context.
 

Als RAPP-geaccrediteerde kan ik de waarde van de RAPP bevestigen. Het is een enorme drempelverlager naar mensen om in therapie in te stappen en geeft meteen zowel een enorm beeld als een buitengewoon instrument. Een aanrader.

Patrick Bleys, student opleiding Analytische Therapie
 

“Tijdens de cursus Jungiaans Coach maakte ik kennis met R.A.P.P.® (C.A.D.T.®). Het leek aanvankelijk wel een spel. Er waren kaartjes met symbolen erop, zoals een zon, maan, weegschaal. Ik pakte de kaartjes van mijn voorkeur en legde deze samen met de overige kaartjes op een bord. Daarna koos ik een aantal (kern)competenties. Het viel nog niet mee om te kiezen. Deze competenties werden ook op het bord gelegd.
Vervolgens stelde de docent vragen over mijn voorkeur en competenties. Er werd flink doorgevraagd. Ik vond het bijzonder dat het meteen al over persoonlijke dingen ging, bijvoorbeeld hoe ik als kind was met vriendjes en vriendinnetjes, of hoe de thuissituatie vroeger was.
De meeste vragen en antwoorden waren herkenbaar voor me. Soms kon ik geen antwoorden geven, omdat ik het naar mijn gevoel gewoon niet wist of dat het niet duidelijk voor me was.
Het was voor mij verrassend, emotioneel en nieuw om op deze manier over mezelf te praten. Het heeft me een stuk bewuster van mezelf gemaakt en meer zicht gegeven op waarom ik iets doe of juist niet doe. Mijn kwaliteiten en mijn ontwikkelpunten zijn in beeld gebracht. Ik ben er tijdens de cursus intensief mee bezig geweest.
Ik ben enthousiast geraakt over R.A.P.P.®. Het is naar mijn idee een waardevol instrument voor coachingstrajecten. Het zet een duidelijk profiel neer van de coachee, waarbij het meteen gaat over competenties, (onbewust) gedrag, schaduwkanten en projecties. Hiermee raak je snel de kern van de zaak en je kunt daar verder mee in de gesprekken.”
Henriëtte Berendsen, personeelsadviseur.
 

 

“De zesdaagse cursus Jungiaans Coach gaf mij allereerst inzicht in mijn eigen gedragspatronen en waar ze vandaan komen. Een voorwaarde om anderen te kunnen coachen is volgens mij inzicht krijgen in je eigen gedrag. Waarom doe je wat je doet?
Coachen oftewel een ander inspireren zich bewust te worden van het eigen gedrag om op die manier te veranderen en te groeien, kan alleen als je zelf het voorbeeld geeft. Als je jezelf open en ontvankelijk op durft te stellen, dat geeft ook de ander de ruimte hetzelfde te doen.
R.A.P.P.® is hierbij een uitstekend hulpmiddel, om datgene wat ik eigenlijk wel wist van mezelf te kunnen duiden en de waarde ervan te herkennen, het eigen gedrag als het ware te kaderen. Niet het gedrag in de zin van een buitenlaagje, maar als de uiting van de bewuste en vooral ook onbewuste delen van de ‘binnenkant’ van mijn persoonlijkheid.
Voor mij betekent het dat ik hiermee opnieuw een koers kan uitzetten voor mijn eigen verdere groei en ontwikkeling en datzelfde gun ik ook een ander. Ik begrijp hierdoor mezelf beter en ik wil graag een ander inspireren tot een verdieping, verbreding van de eigen persoon. Ik wil graag een gids zijn en anderen een handvat bieden om de vragen die ze zichzelf stellen allereerst te ontdekken en dan het antwoord te vinden.”

Elly Boer, accountmanager bedrijven, economische zaken.
 

 

"Ik was verrast hoe helder en enorm treffend mijn aandachtsgebieden werden blootgelegd na het kiezen van een paar ‘simpele’ kaarten."
Saskia Roeda, communicatiemanager.

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084