Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Collegegeld

 

Het collegegeld kan, indien noodzakelijk, voor aanvang van een studiejaar worden aangepast aan de gestegen kosten volgens het indexcijfer voor college­gelden van het CBS.

 

Het collegegeld is exclusief: seminars/workshops, boeken, leeranalyse en scriptiebegeleiding. Het collegegeld is inclusief: tentamen/examengeld.

Het collegegeld kan ook in termijnen worden voldaan. Bij betaling in termijnen zullen kosten in rekening worden gebracht.

 

Het Jungiaans instituut - Rump Academie voor Dieptepsychologie is een niet gesubsidieerde privé instelling, waardoor er geen beurzen of fondsmogelijkheden bestaan. In sommige gevallen kan, in het kader van om- of bijscholing bij de daarvoor bestemde instanties om vergoeding van de studiekosten worden gevraagd. Mocht dit voor u van belang zijn dan is het instituut bereid daaraan medewerking te verlenen. 

 

Om de kosten voor de opleiding aftrekbaar te maken van de inkomstenbelasting adviseren wij u advies in te winnen bij uw belasting adviseur. Een overzicht van de gemaakte studiekosten wordt op verzoek jaarlijks door de administratie verzorgd. 

 

Voor de studiekosten zie studiegids desbetreffende opleiding of bij de trainingen.

 

Het collegegeld voor de opleiding Analytisch Therapeut studiejaar 2018/2019 bedraagt

€ 3.825,-

 

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084