Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Analytisch Coach

In de huidige tijd wordt een andere aanpak en attitude vereist. Een Analytisch Coach is gericht op het intermenselijk contact en dient zich bewust te zijn van zijn eigen persoonlijkheid. U bent coach en bekend met de coachingspraktijk, maar gaat zich nu ontwikkelen op het gebied van de onbewuste aansturende energieën. U gaat werken met de innerlijke aansturing bij mensen, om mensen hierop zicht te laten krijgen, zodat er wezenlijke veranderingen kunnen plaatsvinden en geen gedragsmatige veranderingen.

Leerdoel

Inzicht in eigen functioneren om als mens een ander mens te kunnen ontmoeten. Inzicht krijgen in persoonlijkheidsstructuren en menstypen. Toepassen van de methodieken die benodigd zijn om de cliënt te brengen bij zelfontdekking en de eigen verandering.

Resultaat

U weet wat uw eigen mogelijkheden en valkuilen zijn
U krijgt zicht op uw persoonlijkheidsstructuur
U krijgt inzicht in persoonlijkheidstypen
U vergroot uw kennis en vaardigheid op het gebied van coachen
U kunt werken met innerlijke aansturende energieën
U kunt beter contact maken en verbinding houden

Doelgroep

De coach die zijn of haar persoonlijk functioneren wil verbeteren, door zicht te krijgen op innerlijke drijfveren van mensen en het aanleren van nieuwe methodieken.

Prijs: € 1495,-
Duur: 6 dagen
Data: data volgen
Aantal deelnemers: 8-10
Inclusief: intake en certificaat

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands, 024 3440084