Jungiaans instituut

We hebben het NRTO-keurmerk behaald!

Wij geloven in de kwaliteit van onze opleiding en trainingen. Nu hebben we ook een onafhankelijke erkenning gekregen van onze kwaliteit en professionaliteit. Want het Jungiaans Instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie heeft op 21 oktober 2022 het NRTO-keurmerk behaald!
Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft vastgesteld dat wij voldoen aan de hoge eisen die de NRTO stelt aan de transparantie over producten en diensten, de dienstverlening, de omgang met klanten en de deskundigheid van het personeel.
Lees meer over het NRTO-keurmerk www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie https://vimeo.com/249786054.