Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Ook ú kunt bijdragen

Het Jungiaans instituut is een privé opleidingsinstituut dat zich inzet voor de dieptepsychologie, maar geen subsidie van de overheid ontvangt. Het instituut wil haar collegegelden betaalbaar houden voor de studenten, maar tegelijkertijd ook haar researchwerkzaamheden kunnen bekostigen om zo te kunnen werken aan de verwezenlijking van de missie van het Jungiaans instituut. 

 

Alumni zijn van oudsher altijd belangrijke en betrokken partners van een opleidingsinstituut. Het zijn ook vaak alumni die na hun studietijd een bijdrage leveren aan de groei en bloei van een instituut.

 

Financiële bijdragen van alumni, docenten, studenten,  particulieren, fondsen en bedrijven zijn in toenemende mate van belang. Vrienden, donateurs, subsidiënten en sponsoren kunnen helpen om van het Jungiaans instituut - Academie voor dieptepsychologie een bijzondere en toonaangevende onderwijsinstelling te maken. Een instituut waar betrokken mensen uit alle windstreken samenkomen om te studeren en te werken aan een goede toekomst. Niet alleen voor zichzelf maar voor een ieder die hun advies en steun nodig heeft. Er is nu eenmaal meer nodig om een toonaangevend instituut te blijven en een belangrijke en inspirerende onderwijsinstelling te zijn. Financiële bijdragen zijn hierbij onmisbaar.
We rekenen dan ook op onze alumni, docenten, studenten, fondsen en het bedrijfsleven. Immers investeringen in kennis en ontwikkeling zijn nodig voor ons geestelijk- en lichamelijk welzijn.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid!


Word vriend van een uniek instituut !

 

Volg ons
Aanbieder
Meedoen regeling
Nijmegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands