Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Klachtenprocedure

In het geval de student een klacht met betrekking tot de opleiding heeft, kan de student contact opnemen met de coördinator van het Jungiaans instituut, mr. C.M.E. Kleijn MSc.
Wanneer de klacht voor de student onvoldoende opgelost wordt, kan de student contact opnemen met de directeur van het Jungiaans instituut, Dr. H.A.J. Rump MEd.

Indien de student er geen vertrouwen meer in heeft dat zijn klacht goed afgehandeld zal worden, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Raad van Advies. Zie pagina 12 van de studiegids of Raad van Advies rechts op de Home pagina. De brief kan gericht worden aan de administratie van het instituut t.a.v. Raad van Advies.

Het oordeel van de Raad van Advies is voor het Jungiaans instituut  bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.


De klacht moet binnen 4 weken zijn afgehandeld.

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de student hiervan binnen 4 weken na indiening van de klacht in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.  


Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard in het persoonlijk dossier van de student.


 

Privacyverklaring

Volg ons
Aanbieder
Meedoen regeling
Nijmegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands